Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Pågående projekt

Skogssällskapet & naturvården

Syftet med projektet är att genom forskning i Skogssällskapets arkiv, intervjuer med äldre personer om Skogssällskapets naturvårdshistoria, analyser samt rapportsammanställande få en fördjupad kunskap om Skogssällskapets betydelse för naturvårdens framväxande i det skogliga Sverige under 1900-talet.

Död ved

Projektet skall belysa Skogssällskapets plats i den svenska skogliga naturvårdens historia. Det har visat sig att organisationen var mycket tidigt ute med såväl social och estetisk naturvård som biologisk och kulturhistorisk sådan. Redan på 1920-talet betonade man skogens sociala och estetiska värden vid sidan om dess ekonomiska. Man gjorde anordningar för rekreation och friluftsliv och försökte öka landskapets skönhet på olika sätt – social naturvård. Med tiden, förmodligen redan på 1950-talet, infördes även biologisk och kulturhistorisk naturvård och framför allt under Tore Svenssons tid som VD på 1960- och 1970-talen blev naturvård i dess vida bemärkelse en självklar och betydande del i verksamheten. Det finns fortfarande en stor mängd handlingar att gå igenom i arkivet för att ytterligare kunna klargöra Skogssällskapets betydelse för naturvårdens framväxande i Sverige under 1900-talet och synen på skogsmarkens multianvändande.

Ämne: Skogshistoria
Startår: 2013

Örjan Hill

Forskare

Naturvårdshistoria

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.