Pågående projekt

Skogssällskapet & naturvården

Syftet med projektet är att genom forskning i Skogssällskapets arkiv, intervjuer med äldre personer om Skogssällskapets naturvårdshistoria, analyser samt rapportsammanställande få en fördjupad kunskap om Skogssällskapets betydelse för naturvårdens framväxande i det skogliga Sverige under 1900-talet.

Död ved

Projektet skall belysa Skogssällskapets plats i den svenska skogliga naturvårdens historia. Det har visat sig att organisationen var mycket tidigt ute med såväl social och estetisk naturvård som biologisk och kulturhistorisk sådan. Redan på 1920-talet betonade man skogens sociala och estetiska värden vid sidan om dess ekonomiska. Man gjorde anordningar för rekreation och friluftsliv och försökte öka landskapets skönhet på olika sätt – social naturvård. Med tiden, förmodligen redan på 1950-talet, infördes även biologisk och kulturhistorisk naturvård och framför allt under Tore Svenssons tid som VD på 1960- och 1970-talen blev naturvård i dess vida bemärkelse en självklar och betydande del i verksamheten. Det finns fortfarande en stor mängd handlingar att gå igenom i arkivet för att ytterligare kunna klargöra Skogssällskapets betydelse för naturvårdens framväxande i Sverige under 1900-talet och synen på skogsmarkens multianvändande.

Ämne: Skogshistoria
Startår: 2013

Örjan Hill

Forskare

Naturvårdshistoria

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.