Avslutat projekt

Kampanj om allemansrätten - Var rädd om din arena

Hur kan man skapa bättre förutsättningar för samverkan och dialog kring allemansrätten?

Projektbild

Håll Sverige Rent (HSR) genomförde den 19-21 november 2014 en nationell konferens om allemansrätten, marin nedskräpning och nedskräpning på land. Konferensen syftade till att lyfta nedskräpningsfrågor, öka individers och organisationers naturvårdsansvar och sprida kunskap om allemansrätten till relevanta aktörer. Det handlade även om att bidra till samverkan och dialog mellan myndigheter, organisationer, företag och andra relevanta aktörer. Konferensen hade två huvudtema: "Allemansrätten – Hur sprida kunskap om allemansrätten?" och "Nedskräpning – hur förebygger vi nedskräpning i skogen, staden och havet?"

Konferensen var välbesökt och totalt deltog ca 181 besökare från myndigheter, kommuner, länsstyrelser, markägare, friluftslivsorganisationer, idrottsförbund, turistorganisationer m.fl.

Ett av målen var att skapa bättre förutsättningar för samverkan och dialog kring allemansrätten. Därför bjöds talare in från markägarorganisationer, myndigheter, turistorganisationer och föreningar. Det blev spännande diskussioner och möten med olika perspektiv och utgångs­punkter. Under dag två gjordes studiebesök i ett av Stockholms mest besökta friluftsområde Nacka reservatet för att höra mer om samverkan och samarbetet mellan markägare och kommun i allemansrättsfrågor.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2014

Håll Sverige Rent

Projekt om Allemansrätt

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.