Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Avslutat projekt

Skogsdagar och utomhuspedagogiska sammanhang

Syftet med projektet är bl.a. att synliggöra Skogssällskapet i offentliga sammanhang för allmänheten och skolor men även genom delaktighet i sammankomster och nätverk för utomhuspedagogisk verksamhet både lokalt och centralt.

Projektbild

Några planerade aktiviteter:

  • Skogens dag i Torup
  • Kullaskogsdagen. Arrangör: Skogssällskapet, Östra Göinge kommun, Länsstyrelsen mfl.
  • Skogens dagar i Bulltofta
  • Risk‐ och säkerhetskurs för utomhuspedagoger
  • Människan i landskapet – kommunikation och delaktighet

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2012

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.