Avslutat projekt

Naturen som förebild

Under alla tider har människan utnyttjat naturen för sin överlevnad. Denna natur­dokumentär skall ha ett tydligt fokus på ”Naturen som förebild”, och visa hur viktig artrikedomen är för vår framtida utveckling.

Magruvargrodan har inspirerat till dagens mediciner för stress och problem med magen. Foto: Claes Andrén

Magruvargrodan har inspirerat till dagens mediciner för stress och problem med magen. Foto: Claes Andrén

Detta är ett informationsprojekt om betydelsen av biologisk mångfald i form av en natur­­dokumentär, ca 58 min, avsedd för Sveriges Television men också för internationell spridning. Filmen skall ha ett tydligt fokus på ”Naturen som förebild”, och visa hur viktig artrike­domen är för vår framtida utveckling. Djur och växter har genom evolutionen löst olika problem för sin egen överlevnad, men många av dessa ”innovationer” kan hjälpa oss att utveckla smarta lösningar på våra egna problem, t.ex. inom teknik, medicin, material­utveckling, design och hållbar utveckling.

Under alla tider har människan utnyttjat naturen för sin överlevnad. Vårt moderna samhälle och mänsklighetens framtid är till stor del beroende av att en variations­rik växt- och djurvärld finns kvar. FN har deklarerat 2011-2020 som ”mångfaldens decennium”, en uppmaning till oss alla att bromsa förlusten av arter och ekosystem. Det är den tid vi har för att vända utveck­lingen. Man har satt upp de 20 Aichi målen där bevarandet av jordens biologiska mång­fald är central.

Syftet med projektet är att skapa en film som får såväl vardags­människan som besluts­­fattare att inte bara fascineras utan hoppas få människor att ändra sina värderingar och få en mer positiv syn på artbevarande, ändra sin livsstil och göra nya kloka val. Filmen fokuserar på ett flertal vardagliga ting som berör många. Dokumentären ger exempel på hur vi kan ändra vår samhällsutveckling så att den blir mer hållbar genom att lära av naturen. Filmen syftar också till att beskriva ekosystemens struktur, funktion och dynamik och lyfta fram skogens stora värde för såväl ekonomi som eko­turism, upplevelse, och som läkande kraft. Projektet vill visa hur evolutionen ”mejslat” fram de mest resurssnåla och effektiva processer, superstarka material och smarta produkter. Det är bara arter med dessa egenskaper som överlevt.

Med denna kunskap och insikt om artmångfaldens värde kan människor förhoppningsvis vidta konkreta åtgärder för att vända utvecklingen!

Sammanfattning av projektets resultat

Filmprojektet har haft som mål att väcka intresse och medvetenhet hos en bred allmänhet om betydelsen av en rik natur med en mångfald av växter och djur. Ursprungligen planerades en film om 58 min. Det omfattande materialet som insamlats har i ställets lett till en miniserie om två filmer, vardera 58 min. Filmerna visar en rad exempel på den stora "nytta" vi har av en rik artmångfald.

Filmerna visas på SVTs kanal 1, kl. 20.00 den 29 maj respektive 5 juni 2018. De finns tillgängliga på SVT Play därefter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2015

Claes Andrén

Professor, biolog och filmskapare

Film om biologisk mångfald

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.