Avslutat projekt

Granboken – om den biologiska mångfalden knuten till granen

Syftet med trädboksserien är att skapa en bredare medvetenhet rörande vikten av att i landskapet ha olika trädslag och i olika åldrar för att främja den biologiska mångfalden, samt att visa på de fascinerande rikedom som bor på och är beroende av våra olika trädslag.

Projektbild

Många av våra trädslag är knutna till en mängd olika organismer, mer eller mindre specifikt beroende av särskilda trädslag. Denna biologiska mångfald kan för en del träd vara oerhört rik och alla biologiskt intresserade har exempelvis hört om den gamla ekens roll som hem åt åtskilliga organismer. Inom ramen för ett samarbetsprojekt så har Centrum för biologisk mångfald, CBM, tillsammans med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF tidigare givit ut böcker om den biodiversitet som är knuten till sälgen, aspen, björken och tallen, och nu har då turen kommit till granen. Gemensamt för dessa träd är att de har en rik biodiversitet knuten till sig, men de är också mycket utsatta av hur vi väljer att förvalta våra skogar. Läsarens ciceron i böckerna är främst skogsentomologen Bengt Ehnström som tillsammans med konstnären Martin Holmer i ord och bild målar upp den livsmiljö som dessa träd utgör under hela sin succession från planta till murknande låga och naturligtvis den biologiska ensemble som kommer i fråga.

Liksom de tidigare böckerna i serien så delas trädets biologiska mångfald upp i olika ålders­kategorier – från den lilla plantan över till den fullvuxna granen och sedan successivt mot den döda fallna granen. För varje kategori skildras den mångfald som är knuten till just denna ålder. Karaktärsarterna och livsmiljöerna skildras i Holmers målningar. Avsikten är således att ge ut en rikt illustrerad bok om granen i serien över biodiversitetsrika trädslag. Boken är planerad till hösten/vintern 2019.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2018

Håkan Tunón

Forskningsledare

Innehar har ett särskilt ämnesansvar vid Centrum för biologisk mångfald (CBM) för frågor rörande traditionell kunskap och etnobiologi.

Bengt Ehnström

Martin Holmer

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.