Avslutat projekt

Skogsskötselserien: Nytt kapitel om virkesegenskaper

Syftet med projektet är att sammanställa kunskapsläget om skogs­skötsel och virkeskvalitet i en pedagogisk och ämnesmässigt fördjupad lärobok i Skogsskötselserien. Innehållet ska beröra både traditionella virkes­egenskaper och nya, idag kanske inte kända, egenskaper för användning av träråvaran.

Projektbild

Ett ekonomiskt hållbart skogsbruk förutsätter att det skördade virkets egenskaper uppfyller kraven för de produkter det ska användas till, oavsett om det är till byggnads­konstruktioner, energi, papper, kemiska produkter eller annat. Virkesegen­skaperna påverkas i hög grad av både skogsskötsel och genetik, varför en skogsägare/förvaltare har stora möjligheter att styra råvarans värde under hela omloppstiden. Detta kräver dock god kunskap om sambanden mellan skogsskötsel, val av trädslag genetik och olika former av virkeskvalitet. Idag saknas en aktuell lärobok och kunskapssammanställning om dessa samband, samtidigt som det finns ett stort behov av lättillgänglig information både hos dem som förvaltar skogen och dem som köper och använder virket.

I projektet kommer kunskapsläget om skogsskötsel och virkeskvalitet att samman­ställas i en pedagogisk och ämnesmässigt fördjupad lärobok (ett ”kapitel”) i Skogs­skötselserien. Det skrivs av tre välmeriterade specialister inom ämnesområdet med en forskningsinformatör och en redaktör som sammanhållande för arbetet. Kapitlets innehåll ska beröra både traditionella virkesegenskaper och nya, idag kanske inte kända, egenskaper för användning av träråvaran.

Skogsskötselserien är en lärobok på nätet i skogsskötsel som idag omfattar 20 kapitel och 1700 sidor. Serien har en fördjupningsnivå som gör den lämplig för studier på universitetens skogliga utbildningar, där den också används. Bland yrkesverksamma inom skogssektorn och skogs­ägare används den också som referensverk.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2018

Clas Fries

Skogsskötselspecialist och redaktör för Skogsskötselserien

Skogsskötselserien

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.