Avslutat projekt

Granens försvar och tillväxt efter torka

I projektet mäts tillväxt och försvars­förmåga hos gran tre år efter kraftig torka. Resultaten från projektet kommer till nytta i arbetet med den framtida granförädlingen liksom i bestånds­föryngring.

Trädkronor. Foto: Petter Öhrn

Foto: Petter Öhrn

Den torra sommaren 2018 triggade igång ett barkborreutbrott av aldrig tidigare skådat slag, som lett till att hitintills mer än 17 miljoner m³ granskog dödats i Sverige (2020).

Granbarkborren förökar sig i äldre träd och angrepp på levande granar brukar föregås av god tillgång på stormfällda träd, men även kraftig torkstress kan sätta ner trädens försvar. Det varma och torra vädret 2018 gjorde träden försvagade, samtidigt som värmen ledde till en andra generation av granbarkborrar under sommaren, något som är ovanligt i Sverige eftersom det vanligtvis är för kallt för att den första generationen ska hinna utvecklas och reproducera sig samma år. Pågående klimatförändring medför dock att den här typen av händelseförlopp kan bli vanligare. En viktig fråga är därför om det går att anpassa skogsbruket för att minska risken för skador.

Sommaren 2018 gav oss en unik möjlighet att kartlägga kvardröjande effekter av torka på granens försvar utan att genomföra kostsamma torkexperiment. Ett resultat från 2019 visar att granens försvar börjar att försämras när nederbörden understiger 100 mm under de senaste 2 månaderna. För att få säkrare data kring detta samband vill vi i detta projekt upprepa fältmätningarna som utfördes under 2019 med fältmätningar under säsongen 2021. Under hösten 2021 kommer också mätningar göras för att analysera eftersläpningseffekter i tillväxt och försvarsförmåga hos gran tre år efter kraftig torka.

Nivån på granens försvarsförmåga mot angrepp och hur försvaret relaterar till tillväxtåterhämtning efter torka är okänt. Med nya fältmätningar kan vi skapa en dynamisk modell som utifrån klimatobservationer beskriver när granen har ett nedsatt försvar och är mera mottaglig för angrepp av barkborre. Resultaten från dessa fältmätningar möjliggör också modellbaserade framtidsprojektioner, relevanta för fortsatt förädling och vid val av plantor i samband med beståndsföryngring.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2021

Petter Öhrn

SkogLic

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.