Pågående projekt

Gnagboken: en introduktions­bok till våra vanligaste trädgnag

I projektet tas en bok fram som i text och bild skildar våra vanligaste och mest karaktäristiska trädgnag.

Spår efter svart askbastborre. Foto: Håkan Tunón

Spår efter svart askbastborre. Foto: Håkan Tunón

Sedan 2009 har SLU Centrum för biologisk mångfald, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF givit ut böcker tillsammans. Böcker om biodiversitet knuten till sälg, asp, björk, tall respektive gran, och eken är på gång. De tre senaste med anslag från Skogssällskapet. Läsarens ciceroner har varit skogsentomologen Bengt Ehnström och konstnären Martin Holmer som i ord och bild målar upp den livsmiljö som dessa träd utgör under hela sin succession från planta till murknande låga och naturligtvis den biologiska ensemble som är aktuell.

Denna gång är intentionen att pröva något nytt – målet är en bok som i text och bild skildar våra vanligaste och mest karaktäristiska trädgnag. Vi har väl alla gått på en skogsstig och sett en trädstam med gnagmönster som vore det de allra konstfullaste ristningar eller reliefer och undrat vem den lilla konstnären varit? Nu får vi svaret.

Ehnström och Rune Axelsson gjorde 2002 boken 'Insektsgnag i bark och ved' som på 512 sidor skildrar merparten av de gnag vi finner i Sverige, men för amatören är den svårgenomtränglig och bildmaterialet ställer höga krav på läsaren. Idén nu är att skogsentomologerna Åke Lindelöw och Mats Jonsell ska utveckla konceptet och skriva texten för att skapa intresse för ämnet. Ehnström bidrar med synpunkter. TIll skillnad från tidigare böcker kommer bildmaterialet sannolikt att utgöras av fotografier. Slutresultatet är en bok av liknande slag som de trädböckerna men som introducerar träden som livsmiljöer på nytt sätt.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2022

Håkan Tunón

Forskningsledare

Innehar har ett särskilt ämnesansvar vid Centrum för biologisk mångfald (CBM) för frågor rörande traditionell kunskap och etnobiologi.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.