Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Dialog

#Dialog

– en julkalender om vikten av att lyssna på, och prata med, varandra.

Ordet dialog kommer från grekiskan och betyder ”genom samtal”. I 2018 års julkalender vill vi på Skogssällskapet lyfta vikten av att prata med varandra.

Den svenska skogen ska räcka till mycket. Den är central i omställningen till ett klimatsmart samhälle – för att vi ska bli fossilfria behöver vi använda skogen som resurs. Samtidigt är den enormt viktig för bevarandet av biologisk mångfald. Ofta går tillväxt och mångfald utmärkt att kombinera, men inte alltid. Och i samhällsdebatten låter det ofta som att klimatnytta och biologisk mångfald går helt stick i stäv med varandra.

På Skogssällskapet är vi fast övertygade om en sak: Ska vi komma framåt och nå en positiv utveckling för klimat, mångfald och ekonomi så måste vi prata med varandra. Olika intressen och perspektiv måste mötas, och en dialog måste föras.

Vi vet vad fördomar kan göra med vår förståelse av andra och andras perspektiv. Fördomar gör att vi tror oss höra det vi väntade oss att höra. Men kanske sa den andra parten något helt annat? I årets julkalender vill vi lyfta fram vikten av att lyssna, och vidga sina perspektiv – även om det är lite jobbigt ibland.

Nedan har vi samlat artiklar och reportage som på olika sätt vill främja en dialog inom skogsbranschen.

Artiklar & reportage