Skogsägaren: Mina mål med skogen har förändrats

Michael Kjellberg illsammans med Skogssällskapets förvaltare Oskar Mårtensson. Foto: Julia Sjöberg

Michael Kjellberg illsammans med Skogssällskapets förvaltare Oskar Mårtensson. Foto: Julia Sjöberg

Med bra oberoende rådgivning har Michael Kjellberg utvecklat såväl ekonomiska som andra nya värden i sin skog.

– I vår förvaltning utgår vi från skogsägarens mål och hjälper till att konkretisera dessa mål. Vi vill tydliggöra fastighetens hela potential, ser till helheten och vill utveckla de värden som finns på fastigheten, säger Oskar Mårtensson, Skogssällskapet.

Från finansiell investering till passion för skogen

Michael Kjellberg som bor och driver företag i Göteborg köpte sin skog utanför Borås i slutet av 1990-talet. I stället för att satsa på aktiemarknaden var det investering i fast egendom som lockade. Redan från början valde han Skogssällskapet som totalförvaltare för sin skog.

– Till en början såg jag skogen som en ren finansiell investering men efter hand som jag lärt mig mer om skog har mina mål med skogsägandet förändrats. Även om det har varit en god affär ekonomiskt har jag blivit alltmer intresserad av skogens natur- och miljövärden, säger Michael Kjellberg.

På förslag från skogsförvaltarna har Michael Kjellberg genomfört flera åtgärder på sina fastigheter. Den första innebar byggandet av en skogsbilväg som har gjort den kuperade terrängen mer lättillgänglig och minskade risken för körskador vid avverkning.

– Det blev ett dyrt vägbygge men det har betalat sig och höjt värdet på fastigheten, säger Michael Kjellberg.

Vackrare och ljusare runt husen

På gården runt husen har björk planerats för att ge en vackrare och ljusare närmiljö och det kommer också i år att sättas ädellövskog efter en avverkning för att öka den biologiska mångfalden i skogen.

– Jag känner mig alltmer tveksam till gran som monokultur. Granen har sin plats men passar inte överallt och jag vill prova andra träslag på delar av fastigheten, säger Michael Kjellberg.

Planer finns också på att anlägga en damm då Borås stad pekat ut området som gynnsamt för kräldjur.

– Skogssällskapet är ett rent tjänsteföretag utan bindning till industrin. Jag uppskattar att min förvaltare har ett genuint intresse för min skog, kommer med goda förslag och ser även till andra värden än de strikt kortsiktigt ekonomiska, säger Michael Kjellberg.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.