Skogsägarskolan: Så lyckas du med skogsplanteringen

Plantering. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Sommaren är på intåg och för många skogsägare är det lika med planteringstid i skogen. Att sätta rätt planta på rätt plats underlättar föryngringen – men hur, var och när ska man göra det? Staffan Mattsson, verksamhetsutvecklare på Skogssällskapet, guidar till en lyckad plantering.

Staffan Mattsson

Staffan Mattsson

När avverkningen är avklarad är det dags för markberedning och plantering för att få upp nya skogsbestånd. Det är bra att inte vänta alltför länge mellan dessa moment för att undvika konkurrerande vegetation på hygget, förklarar Staffan Mattsson.

– Enligt mig är det optimalt att markbereda på hösten så att jorden hinner sätta
sig under vintern, och plantera så snart tjälen gått ur marken. Det är ett lämpligt
tidsintervall för att få ett bra underlag att plantera i men samtidigt inte riskera att annan växtlighet hinner etablera sig. I områden med mycket försommartorka
kan det däremot vara en bra idé att i stället plantera på hösten.

Varför markbereder man?

– För att ge plantorna optimala förutsättningar med mest tillgängligt vatten och
näring, minska konkurrensen från annan vegetation och minska risken för snytbaggeangrepp.

Måste man alltid markbereda?

– Nej, det måste man inte, på vissa områden kan man plantera utan markberedning. Det kan vara små områden dit man inte tycker det är värt att ta en markberedare, eller så vill man inte störa marken av hänsyn till sociala eller ekologiska skäl. Det viktigaste är då att man använder stora plantor, helst så kallade barrotsplantor eller pluggplantor, som är robustare och mer motståndskraftiga mot konkurrerande vegetation och snytbagge som ger sig på nyplanterade plantor.

När det är dags för plantering finns det många instruktioner att tillgå. Men det finns en sak som enligt Staffan Mattsson är viktigare än något annat – rätt
planteringspunkt.

– Tidigare har man pratat mycket om att sätta ut plantorna i ett jämnt förband, till exempel med två meters mellanrum. Men forskning har visat att det är viktigare
var plantan sitter. Försök sätta plantorna i blottlagd mineraljord, alltså det jordlager som markberedningen arbetat fram, och se till att rötterna har ordentlig kontakt med jorden. Ett stort problem i skogsbruket är snytbaggen som varje år orsakar skador för hundratals miljoner kronor i svenska planteringar. Det bästa sättet att skydda plantorna från att bli uppätna är att använda ett bra plantskydd och att plantera i mineraljord, för det gillar inte snytbaggen, säger Staffan Mattsson och fortsätter:

– Tänk också på att plantera tillräckligt djupt. Detta för att rotklumpen ska ha
kontakt med underliggande mark och en ständig fuktförsörjning. Undvik dock att
plantera i gropar där plantan riskerar att bli ståendes i vatten, utan välj hellre en mer upphöjd plats.

En annan sak som förbättrar planteringsresultatet är att ta god hand om plantorna innan de sätts i jorden. Ett moment som många kanske inte lägger lika stor vikt vid som själva planteringen, tror Staffan Mattsson.

– Många glömmer hur viktig plantvården är. Ofta dröjer det en tid från det att man får plantorna till att de sätts i marken, och då är det viktigt att ta hand om dem så att de är fräscha när det är dags för plantering. Ställ plantorna på en skuggig plats med god luftcirkulation och se till så att de är uppvattnade hela tiden.

Hur skiljer sig plantvården mellan täckrotsplantor och barrotsplantor?

– Täckrotsplantor kommer ofta i kartong, se därför till att göra hål i kartongerna så att plantorna kan andas, ta bort eventuell plast och skär gärna av locket så att plantorna får ljus. Barrotsplantor levereras oftast i säckar, förvara dem där i högst en halv vecka. Jordslå plantorna på en skuggig plats med fuktig mark vid längre förvaringstid – gräv en fåra i marken, sätt ner plantorna och täck över rötterna med jord.

Text: Therese Johansson

Granplanta. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

3 tips för lyckad plantering

Markberedning på hösten

Planera markberedningen till hösten om du vill plantera kommande vår/sommar. Under vintern hinner marken ”ligga till sig” samtidigt som du undviker att konkurrerande vegetation hinner växa upp på hygget.

Tänk på plantvården

Plantor är levande material som måste behandlas varsamt för att inte förlora sin livskraft. Plantera så snart som möjligt efter leverans – och förvara fuktigt, svalt och skuggigt under väntetiden.

Rätt planteringspunkt

Var du väljer att plantera har stor påverkan på plantans etablering och överlevnad. Plantering i ren mineraljord ger ett bra skydd mot skador av snytbagge. Prioritera alltid en bra planteringspunkt framför ett exakt avstånd mellan plantorna.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.