Skogsvärden nr 4, 2011

Tema ägande

Skogsvärden nr 4, 2011
  • Expropriation – inte utan tuff förhandling
  • Inga pengar till nyckelbiotoper
  • Kvinnor – slå vakt om ert ägande!
  • Skogsägaren och strandskyddet

Dessutom:

  • Skogsskötsel: Röj rätt
  • Forskning: Contorta ger maxtillväxt
  • Jakt: Stylad totalupplevelse
  • Virkeskrönikan: Svårbedömt virkespris när marknaden svajar

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.