Avslutat projekt

Skog till nytta för alla

Syftet är att stimulera lusten till kunskapssökande om den svenska skogens alla möjligheter – nu och i framtiden, med en stark koppling till hållbarhet, innovation och yrkesval.

Projektbild

Projektet vill visa upp skogens alla möjligheter för ungdomar och allmänheten samt stärka de olika aktörerna inom skogs- och turistsektorn. Det kan till exempel handla om massaindustri, sågverk, möbelindustri, hantverk, äventyrs- och naturturism, m fl.

Kunskap kan överbrygga intressekonflikter mellan virkesproduktion, turism, rekreation/folkhälsa, natur- och kulturmiljö samt förmedla en bred och positiv bild av skogen som resurs för hela samhället.

Projektet vill integrera de naturvetenskapliga och tekniska frågorna och sätta in dessa i ett samhällsperspektiv.

Projektets kvalitativa mål är att:

  • Öka elevernas och allmänhetens kunskap och medvetenhet om skogen som naturresurs, skogens betydelse för biologisk mångfald, skogens betydelse för samhället, industrin, turismen, kulturmiljön och ekonomin i stort, skogens betydelse för rekreation och folkhälsa, uthålligt brukande av skog och skogens möjligheter i klimatarbetet.
  • Öka elevernas insikt om attraktiva utbildnings- och yrkesval inom skogssektorn
  • Hitta nya infallsvinklar och lösningar för att minska skogsbrukets negativa påverkan på biologisk mångfald.
  • Ge eleverna en mötesplats där man diskuterar olika sorters problematik och hittar eventuella lösningar dvs. belyser framkantsforskning, ny teknik och tvärkopplingar mellan olika vetenskaper och forskningsfält.
  • Skapa positiv publicitet i media.
  • Följa och informera om forskningsresultat och innovationer med skoglig anknytning
  • Ge projektet en fortsättning i form av att aktiviteterna blir efterfrågade och årligen återkommande. Västsverige får en egen arena för skog.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2016

Christa Törn-Lindhe

Senior projektledare

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.