Skogssällskapet stödjer Universeums skogssatsning för barn och unga

Universeum i Göteborg. Foto: Universeum

Foto: Universeum

Under 2017 startar satsningen på svensk skog på Universeum i Göteborg. Där kommer skogens möjligheter och utmaningar att synliggöras för tiotusentals skolelever och hundratusentals besökare. Skogssällskapet är en av finansiärerna bakom satsningen.

Christa Törn-Lindhe

Christa Törn-Lindhe

– Om vi ska nå en hållbar utveckling är de skogliga frågorna jätteviktiga, ur så många perspektiv. Universeums mål är att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och ungdomar. Det går inte att prata om de ämnena utan att komma in på skogen, säger Christa Törn-Lindhe.

Christa säger att hon tycker att frågan om skogens roll i en hållbar utveckling har blivit allt mer brännande.

– Långtidssjukskrivningarna ökar, och där vet vi att skogen är viktig ur ”prehab-synpunkt”, alltså att du håller dig friskare om vistas i skogen. Skogen är också viktig för integrationen – både som en plats att mötas där vi alla är lika, och för att många nyanlända i Sverige mår bra av friden ute i skogen. Dessutom har vi artbevarandet och diversiteten, säger Christa.

Christa Törn-Lindhe är projektledare för satsningen på skog på Universeum. Hon berättar att det var i samband med regnskogsprojektet som idén till satsning på den svenska skogen föddes. Många av de potentiella samarbetspartner som Universeum då träffade var aktörer inom skogssektorn, och där lyftes behovet av att prata om den svenska skogen.

– Att prata om regnskogen och utmaningarna där är lite som världsnyheterna på teve. Det är alltid lättare att känna för, och förstå, det som finns i närheten. Om vi ska lyfta frågor om biologisk mångfald kan vi lika väl prata om den svenska skogen, vilket i sin tur kan ge en större förståelse för skogar överallt i världen, säger Christa.

I skogssatsningen ingår konceptet Älska skog som en del – där barn och ungdomar bjuds in till att själva hitta lösningar på utmaningar. Under 2017 kommer mellanstadieelever få tävla i att presentera vad som är lockande med skogen och varför man ska besöka den.

Universeum besöks varje år av 600 000 personer, varav 70 000 är elever i Göteborgsregionen. För Skogssällskapet är det ett spännande samarbete.

– Universeum vill sprida kunskap om skogens många möjligheter till en bred målgrupp – framförallt barn och unga och lärare. Det är självklart något Skogssällskapet vill vara med på! Universeum har en fantastisk kontaktyta mot barn och unga. Den här satsningen kommer att bidra till att framtida generationer får en större förståelse för vad skogen är och kan ge, säger Lotta Möller, forsknings- och anslagschef på Skogssällskapet.

– Det är i sin tur avgörande för att vi ska kunna skapa ett samhälle som är hållbart – både ekonomiskt, ekologiskt och för oss människor som vistas i den. Det går inte utan att vi tar vara på skogens alla möjligheter, säger Lotta.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

600 000 besökare varje år

Universeum är norra Europas mest besökta science center som ligger mitt i centrala Göteborg. Varje år har Universeum 600 000 besökare, varav 70 000 är elever i Göteborgsregionen som tar del av Universeum skolprogram.

Målet med Universeums verksamhet är att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och ungdomar. Göteborgs universitet och Chalmers är två av grundarna.

Satsningen på den svenska skogen finansieras av Skogssällskapet, Sveaskog, Naturskyddsföreningen, Göteborgs stift, Södra skogsägarna och Focali.

Besök Universeums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.