Kompetenskris i skogen – så ska den lösas

Samverkansprogrammet Skogen i Skolan vill öka ungas intresse för skogen. Foto: Lars Klingström

Samverkansprogrammet Skogen i Skolan vill öka ungas intresse för skogen. Foto: Lars Klingström

Skogssektorn ses i dag som en av Sveriges stora framtidsbranscher. Samtidigt minskar antalet ansökningar till landets skogliga utbildningar och det talas om en omfattande kompetenskris i skogen. Hur ska det här lösas? Anna Steinwall, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, är bekymrad men ser flera lösningar på ekvationen. "I slutändan är jag hoppfull inför framtiden."

Anna Steinwall

Anna Steinwall

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten startade redan 1973, i syfte att öka barn och ungas intresse för skogen och skogssektorn. Långsiktigt är målet att fler ska vilja arbeta inom branschen.

Att verksamheten startade redan på 70-talet pekar på att det fanns en utmaning med skogens attraktionskraft redan då. Men enligt verksamhetsledaren Anna Steinwall är situationen i dag mer utmanande än någonsin.

– Vi lever i ett helt annat samhälle i dag. Det är en digital och urbaniserad värld med en stor andel nyanlända varav många inte har någon erfarenhet av skogen alls. Det här är enorma utmaningar vi står inför, säger hon.

Anna Steinwall tillägger att det inte bara är dagens elever som växer upp i det här nya urbana och digitala samhället – även många av dagens lärare har vuxit upp på samma sätt.

– Det här medför att det inte finns en naturlig relation till naturen som det fanns förr i tiden. Då var det självklart för barn att vara ute och leka i skogen. Så ser det inte ut i dag vilket givetvis får konsekvenser, säger hon.

Sjunkande intresse för skogen

Det faktum att dagens samhälle är allt mer digitalt och stadsbaserat syns bland annat i statistiken för antalet sökande till skogliga utbildningar, som har sjunkit de senaste åren. Anna Steinwall tillägger att även kunskapen sjunker.

– Det finns många undersökningar och rapporter som tyder på att intresset och kunskapen om den svenska skogen sjunker överlag och vi vet att flera skogliga utbildningar i dag har svårt att fylla sina platser. Det är en stor skillnad jämfört med hur det såg ut på 90-talet. Intresset har fallit snabbt, säger hon.

Det sjunkande intresset är särskilt oroande med tanke på att skogssektorn är en av de branscher i Sverige som verkligen har framtiden för sig, understryker Anna Steinwall.

– Redan i dag ropar man efter folk i branschen. Det handlar om kompetens i alla led, från maskinförare till forskare, säger hon.

Kvinnliga förebilder i skogssektorn behövs

Så hur ska den här ekvationen lösas? Anna Steinwall är bekymrad men ändå optimistisk. Men det behövs krafttag framöver, menar hon.

– En sak som vi behöver jobba mycket mer med framöver är jämställdhet och att ta fram kvinnliga förebilder i sektorn, säger hon.

Anna Steinwall berättar att Skogen i Skolan bland annat arrangerar tjejkollon och att de jobbar aktivt med att förmedla skogskunskap på ett könsneutralt sätt.

– Det råder fortfarande en machokultur i branschen. Om vi vill få fler kvinnor att känna sig bekväma med att söka sig till den här sektorn så måste kulturen ändras.

Klimat kan bli profilfråga för skogsbranschen

En annan del som Anna Steinwall tycker är viktig för att öka attraktiviteten för skogsbranschen är att lyfta dess positiva möjligheter för klimatet.

– Här kan skogen verkligen profilera sig. Vi gör det till viss del redan i dag men kan bli ännu bättre. Det handlar ju inte enbart om klimatet utan om hållbarhet i stort, där skogssektorn erbjuder så otroligt många möjligheter att verkligen göra skillnad, säger hon.

Andra aktiva åtgärder som Anna Steinwall och Skogen i Skolan arbetar för är bland annat ambitionen att koppla ihop SFI och skogskunskap för att i framtiden kunna attrahera fler utlandsfödda till skogssektorn, samt att bredda det traditionella rekryteringsområdet till att även innefatta Sveriges storstäder.

– Det finns många åtgärder att ta till för att öka intresset och viljan för att jobba i skogsbranschen, och jag är övertygad om att det kommer att gå. Jag är hoppfull. Framför allt för att skogen kan användas till så mycket och ersätta sådant som är farligt för jordklotet, avslutar Anna Steinwall. 

Text: Malin Letser

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan är en riksomfattande verksamhet som sedan 1973 har bidragit till att barn över hela Sverige har fått komma ut i skogen genom Skogen i Skolans regionala verksamheter där lärare och skolbarn får tillgång till utbildnings­material och skolskogar.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.