Lär av skogen och i skogen

Barn och lärare i skog.

Läraren Lena Engdahl delar ut uppgifter till Tove, Tilde, Carolina och Felicia i Flodaskolans skolskog. Foto: Håkan Flank

Skogen i skolan samarbetar med lärarna för att lära barn om skog och skogsbruk i 1025 skolskogar. Vi frågar verksamhetsledaren Åsa Godeau hur Skogen i Skolan sprider skogskunskap.

Åsa Godeau, Skogen i skolan

Åsa Godeau.

Varför ska barn lära sig mer om skogen?

– Det finns många skäl till det. Ett är att många svenska barn vet mer om Amazonas regnskogar än om de svenska skogarna. Barnen tror att skogen huggs ner och sedan är den borta, precis som regnskogen. Men vi lär dem att skog handlar om långsiktighet; den planteras och växer upp på nytt. Samtidigt berättar vi om skogens långa tradition och hur viktig skogen är för människor ur många olika aspekter.

Vilka åldrar vänder ni er till?

– Vi försöker sprida kunskap och intresse om allt som har med skog att göra redan till barn i förskoleåldern och fortsätter sedan upp till och med högstadiet. Men det vanligaste är att barn i åldrarna åtta till tolv år är ute med sina lärare i skogen. De eleverna har ofta en klasslärare, vilket gör det lättare för dem att komma ut i skogen än för högstadieungdomar, som har flera olika lärare. Dessutom är det en större utmaning att motivera äldre elever att ge sig ut i skogen.

Allt fler ungdomar växer upp i städer. Hur kan de lära sig mer om skogen?

– Tillsammans med markägare runt om i landet skapar vi skolskogar där barnen vistas samtidigt som de får undervisning. I skolskogen kombineras undervisning, upplevelse och lek på ett sätt som är svårt att göra i ett klassrum. Genom skolskogen får skolan tillgång till ett område som mer permanent finns tillhands för skolans räkning.

Många svenska barn vet mer om Amazonas regnskogar än om de svenska skogarna.

I samråd med markägaren kan skolan i skolskogen få tillstånd att göra lite mer än allemansrätten tillåter: bygga eldplatser, vindskydd, göra stigmarkeringar, sätta ut fasta skyltar, fågelholkar och kanske avverka några träd. För att undvika markslitage bör området inte vara för litet, gärna 3–5 hektar. Idealet är om skogen är omväxlande med många olika skogsmiljöer.

Vad lär sig barnen i sina skolskogar?

– Skogen är ett jättebra klassrum där man kan lära sig allt från arbetsmarknad, politik, matte och slöjd till svenska och mycket annat som ligger inom skolans ram. På plats i skogen upptäcker eleverna också att den kan användas till mycket och att man ska vara rädd om skogen. Vi pratar ofta om allemansrätten och berättar vad man får och inte får göra samt hur viktigt det är att visa hänsyn till skogens natur och de djur som lever där.

Var finns det flest skolskogar, och vad ska man som skogsägare göra om man vill erbjuda skolor mark?

– Geografiskt är skolskogarna förhållandevis jämnt fördelade över landet. Intresset är större där skogsnäringen är stark, men även i storstadsområdena har vi många skolskogar. Om markägare vill erbjuda oss skog är det toppenbra, och de kan ha glädje av det i framtiden. Barnen i närområdet lär sig att vistas i och handskas med skogen. Jag ser det som en win-win-situation som gagnar både skolan och markägaren. De som kan tänka sig att ha en skolskog på sina marker får gärna kontakta Skogen i Skolan centralt eller våra regionsamordnare.

Fakta: Skogen i skolan

En stor del av det svenska utomhuspedagogiska arbetet bedrivs i så kallade skolskogar. Konceptet skolskog utarbetades på 1980-talet av Skogen i Skolan och definieras som ett område som disponeras av en skola för undervisning utomhus. Villkoren regleras mellan skola och markägare. Skogen i Skolan är indelad i tio regioner. Varje region har en samordnare som ansvarar för regionens verksamhet samt en eller flera kontaktpersoner placerade i olika kommuner.

  • Skogen i Skolan startade 1973.
  • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan Sveriges skogliga intressenter och skolan.
  • Det finns 1 025 skolskogar.
  • Verksamhetsledare är Åsa Godeau.
  • Läromedel finns från förskoleålder till årskurs nio i grundskolan. Elev- och lärarmaterial samt böcker erbjuds till självkostnadspris.
  • Filmer och bildspel finns på http://www.skogeniskolan.se/ Länk till annan webbplats..

Tre huvudmål:

  1. Öka kunskaperna om och intresset för skogen och dess värden.
  2. Öka förståelsen för en av Sveriges viktigaste näringar.
  3. Erbjuda skolan möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin.

Våra tjänster

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.