Pågående projekt

Mikrobiell medicin från granskogen för bekämpning av gråmögel i plantskolor

Gråmögel är ett stort problem i plantskolor. Idag sker bekämpningen med kemiska preparat som på längre sikt ska fasas ut. Nytto-jästsvampen Aureobasidium pullulans finns naturligt på skogens granar och har potential att bekämpa gråmögel. I projektet undersöker forskarna mekanismerna bakom nyttosvampens biologiska bekämpning och vilka enskilda jästsvamplinjer som är mest effektiva.

Grankvist. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Granplantor i plantskolor angrips ofta av gråmögel (Botrytis cinerea). Dessa angrepp kan bekämpas med kemiska fungicider, men eftersom EU-kommissionen beslutat att minska användningen av kemiska preparat med 50 % till år 2030 (European Green Deal) krävs att nya biologiska alternativ utvecklas mycket snabbt.

Vår utgångspunkt är att de nya biologiska ”medicinerna” bör utvecklas från skogens egna naturliga resurser. Denna vision rimmar väl med Skogssällskapets fokus på skogshushållning och naturvård. Vi vill utnyttja nytto-jästsvampen Aureobasidium pullulans som finns helt naturligt på de ovanjordiska delarna av skogens granar. Vår tidigare forskning visar tydligt att denna nyttosvamp har hög potential att bekämpa gråmögel, men den underliggande mekanismen är inte helt klarlagd och därför har det inte tidigare varit möjligt att optimera den för effektivare bekämpning.

Projektet som vi föreslår i denna ansökan innehåller två viktiga delar. För det första vill vi identifiera mekanismen bakom nyttosvampens effektiva bekämpning. För det andra – när vi har identifierat mekanismen vill vi kartlägga hur mekanismen varierar mellan enskilda jästsvamplinjer som isoleras från Skogssällskapets skogar i Sverige för att identifiera de allra effektivaste svamplinjerna som finns naturligt på svenska granar. När detta är gjort kan den effektivaste linjen väljas för bekämpning av gråmögel i plantskolor och därmed minska behovet av kemisk bekämpning.

Detta projekt kommer generera helt ny fundamental kunskap om hur naturligt förekommande nyttosvampar bekämpar gråmögel och hur förmågan till bekämpning skiljer sig mellan olika linjer i Skogssällskapets skogar. Dessutom kommer de mest optimala linjerna som insamlats identifieras och tillgängliggöras för biologisk bekämpning i svenska plantskolor och därmed reducera behovet av kemisk bekämpning av svenska skogsplantor.

Ämne: Skador på skog
Startår: 2023

Johan Stenberg

Professor vid Institutionen för växtskyddsbiologi

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.