Allemansrätten

#Allemansrätten

Allemansrätten innebär är att alla ska ha tillgång till naturen och att alla där ska få plocka bär och svamp, simma i sjöar, springa och promenera i terrängen, titta på fåglar och vilda djur.

Allemansrätten är en grundlagsskyddad rätt som är unik för Sverige, men det är ingen lag. Istället omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Exempel på det är terrängkörningslagen och förbudet mot nedskräpning (som finns i Miljöbalken). I princip får markägaren inte tillfogas skada.

"Inte störa, inte förstöra" brukar nämnas som en devis när det gäller allemansrätten, och håller man sig till den finns stora friheter att röra sig i Sveriges natur – oavsett vem som äger marken. 

Artiklar & reportage

Aktuella projekt inom Allemansrätten