Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Varmare klimat – yngre slutavverkningar

Med nuvarande skötsel kommer 97 procent av Sveriges produktions-skogar att vara yngre än 80 år om 100 år.

Foto: Skogen Bild

En studie från Skogsstyrelsen visar att för hela 97 procent av produktionsskogen sjunker åldern vid slutavverkning från dagens 100–120 år till 60–80 år. Detta under förutsättning att skogen sköts på samma sätt som i dag och med en avverkning som motsvarar hela nettotillväxten – som uppskattas bli cirka tio procent högre än i dag.

De äldre skogarna kommer att finnas på mark som är undantagen från skogsbruk, totalt 16 procent av skogsmarken.

– Men vi ser inte att det skulle ge några problem för virkesförsörjningen. Samtidigt som medelåldern sjunker ökar tillväxten på grund av klimatförändringen. Man kan säga att det blir en bonitetsökning, och enligt våra beräkningar sjunker medeldiametern bara marginellt trots den lägre slutavverknings-åldern, säger Svante Claesson, projektledare för studien.

Samtidigt som medelåldern sjunker ökar tillväxten på grund av klimatförändringen.

– Däremot finns andra aspekter, som till exempel påverkan på rennäringen. Den är beroende av hänglav som börjar utvecklas först när träden är 70–80 år. Dessutom kan man fråga sig hur de unga och virkesrika bestånden påverkar rekreation och friluftsliv samt biologisk mångfald.

Den största osäkerheten i analyserna är hur mycket ett förändrat klimat kan öka tillväxten. Skogsstyrelsen har räknat på två olika nivåer, och även vid den lägre nivån ökar tillväxten med 21 procent på 100 år.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.