Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Planteringspunkten viktigare än avståndet vid föryngring

Urban Nilsson (framme till höger) berättar om sina föryngringsförsök på en skogsdag i Jämtland i juni 2016. Foto: Ulrika Lagerlöf

Urban Nilsson, professor på SLU i Alnarp, har genomfört föryngringsförsök på contorta, gran och tall. Hans studier visar att avståndet mellan plantorna varken påverkar kvalitet eller tillväxt.

– Hitta en bra planteringspunkt och sätt plantan där! Det är viktigare än att ha jämn fördelning i planteringen.

Målet med försöken, som Urban Nilsson ledde, var att ta reda på om, och i så fall hur, placeringen påverkar hur plantorna växer. I försöken satte forskarna plantorna enligt två olika fördelningssystem. I det ena användes det klassiska ”kvadratförbandet” med två meter mellan plantorna. I det andra sattes plantorna med bara 0,8 meters avstånd i raderna, men däremot med fem meter breda korridorer mellan varje rad. Båda varianterna ger 2 500 plantor per hektar.

– Jag var helt säker på att plantorna som stod tätt, men hade fem meter mellan raderna, skulle få stora grenar ut i korridorerna.

Ett träd som får grova grenar får sämre kvalitet på virket, och forskarna hade trott att det var just det som skulle ske i försöket. Men det visade sig att det inte blev någon som helst skillnad mellan de två olika varianterna, varken i kvalitet – alltså grovleken på grenarna – eller tillväxt.

– Om du ska plantera mellan 2000 och 2500 plantor per hektar kan du med andra ord vara väldigt generös med fördelningen och välja planteringspunkter rätt så fritt, säger Urban.

När det blir dags för röjning är det vanligt att man tar bort träd som står nära varandra, för att minska konkurrensen och ge ett av dem bra förhållanden för att växa. Men även här är det dags för nytänk, menar Urban.

– Konkurrensen är under mark, så två välvuxna tallar som står nära varandra behöver inte alltid konkurrera. Om det är tomt bredvid, då ska de stå kvar båda två, för då har rötterna ändå tillräckligt utrymme, säger Urban Nilsson.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.