Skogsindex: Fortsatt prisökning på skogsfastigheter

Förstora bilden

Klicka på bilden för att zooma. Illustration: Anna Beije

Virkespriserna ligger över lag ganska stilla i hela landet visar skogsindex för mars 2017. Däremot ökar fastighetspriserna för skogsmark och ständigt noteras nya rekord på många ställen. Det kan komma en reaktion i framtiden om räntorna går upp och utbudet på marknaden ökar, men just nu är efterfrågan på skogsfastigheter större än utbudet, menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet.

Ulrik Abelson

Priserna på virkes­marknaden och priserna på skogsfastig­heter bestämmer Skogsindex, som är ett mått på relation skogsmarkspriset/avkastningsvärdet för virke samt även belyser hur marknaden förändras över tiden.

– Vi tittar på hur det såg ut per första mars och när det gäller virkespriser är det generellt en oförändrad nivå gentemot i höstas. Samtidigt har fastighetspriserna på skog ökat, detta leder till ett högre skogsindex för samtliga våra fem typfastigheter spridda över landet, säger Ulrik Abelson.

Starkast prisutveckling i söder

När det gäller prisutvecklingen på skogsmark är den starkast i södra Sverige – i Götaland och södra delarna av Svealand upp till Mälardalen. Även i Norrland och då främst kustområdet sker det en viss prisuppgång. För fastigheter i inlandet syns ännu ingen allmän prisuppgång, men en del tecken tyder på att det kan bli en prisökning där i närtid.

– Vi upplever nya toppnoteringar på många ställen när det gäller skogsmarkspriset.

Tydligast är det i Götaland där attraktiva skogsobjekt gärna sticker i väg i pris.

– Utbudet på skogsfastigheter har varit begränsat, räntan är alltjämt låg och avkastningen på banken är inte så stor. Då anses skogen vara ett bra investeringsalternativ.

Skogen en trygg investering

Skogen växer biologiskt minst med några procent varje år och ses allmänt som en trygg investering. Utbudet är mindre än efterfrågan givet priset, konstaterar Ulrik Abelson som dock lägger in en liten brasklapp:

– Ett trendbrott kommer vi säkert att uppleva någon gång i framtiden. Att fastighets­marknaden svalnar av om räntan höjs är inte ologiskt. Om skogsindustrin börjar gå sämre och virkespriserna går ner skulle det också påverka, liksom världspolitiska oroligheter.

Men just nu ser det bra ut. Det är bra tillväxt och bra sysselsättning i Sverige, det går bra för skogsindustrin och i sågverksbranschen är det färre men större aktörer som dock producerar mer än tidigare.

– Det finns en god efterfrågan på virke. Dessutom sker spännande forskning och utveckling som leder till nya produkter, bränsle är ett sådant exempel. Den allmänna miljömedvetenheten spelar in positivt. Förnyelsebar råvara från skogen är en framtidsprodukt, summerar Ulrik.

Under våren har det senare skett en liten prisuppgång på massaved och även en del timmerprishöjningar. Det börjar i söder och rullar norrut, men denna höjning är inte med i vårt skogindex nu för mars då höjningen skett senare under våren.

TEXT: Christian Albinsson

Det här är Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärdet för virket får man en kvot som kan användas i jämförelse med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etcetera).

Aktuellt Skogsindex hittar du alltid här på webben

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.