Ny forskning ger kunskap om planterings­mönster och produktion

Mostarin Ara är en av sex doktorander inom
forsknings­­programmet FRAS (Framtidens Skogsskötsel i södra Sverige) som Skogs­sällskapet är med och finansierar. I sin studie undersöker hon olika typer av förband vid skogsplantering och dess effekt på skogsproduktionen.

Mostarin Ara, doktorand inom FRAS, Framtidens Skogsskötsel i södra Sverige. Foto: Privat

Foto: Privat

Vad handlar din forskning om?

– Jag driver flera mindre projekt i min forskning där ett av dem handlar om planteringsmönster. I Sverige planterar man traditionellt skog i ett kvadratförband med 2x2 meters avstånd mellan träden. Med det här mönstret kan det vara svårt att välja en passande plats, och möjligheterna för maskinarbete är begränsade. Men det finns alternativa planteringsmönster, så som rektangulära. Med ett rektangulärt förband har du större flexibilitet och kan
själv bestämma avståndet mellan träden. Tanken med det rektangulära mönstret
är att du på samma area, och med samma antal träd, kan ändra avståndet mellan
träden som planteras. På så sätt kan du ta hänsyn till mark med mycket sten och du kan skapa korridorer för maskiner. Trots att rektangulära förband har flera fördelar är kvadratförband standard, och många menar att det rektangulära mönstret ger lägre produktion, något som det saknas vetenskapliga belägg för. I det här projektet undersöker jag, tillsammans med min grupp, vad olika planteringsmönster ger för effekt på produktion och virkeskvalitet i svenska barrskogar. Vi har utfört studien på tall- och granbestånd och fann ingen skillnad i vare sig produktion eller virkeskvalitet mellan de olika typerna av förband.

Varför är den här forskningen viktig?

– Insikten att planteringsmönster inte har någon effekt på produktion eller virkeskvalitet i svenska barrskogar är den här studiens viktigaste budskap. Det här innebär att vi kan ha mycket större flexibilitet när det kommer till plantavstånd, utan att göra avkall på produktionen. Det är något som man tidigare inte har trott var möjligt.

På vilket sätt kan forskningen komma till nytta för skogsägare?

– Med de traditionella kvadratförbanden var skogsägare begränsade i hur de kunde plantera ny skog. Den här forskningen visar att skogsägare kan plantera på ett sätt som underlättar skogsskötseln och kan minska risken för skador på träden under selektiv gallring. Med ett rektangulärt mönster är det enklare att komma in med maskiner, något som i planterad skog är viktigt bland annat för att kunna gödsla.

Text: Elsa Sjögren

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.