Tomtförsäljning kompletterar portföljen för skogsägaren

Stefan Åman. Foto: Ulrika Lagerlöf

Stefan Åman, affärsutvecklare för Skogssällskapets egna skogsfastigheter. Foto: Ulrika Lagerlöf

Försäljning av tomter kan vara ett bra sätt att utveckla sin skogsfastighet. Stefan Åman, affärsutvecklare på Skogssällskapets egen skog, ger råd om vad du bör tänka på och vilka flaskhalsar som finns.

Skogssällskapet äger ett trettiotal skogsfastigheter i Sverige – från Sjöbo i söder till Sorsele i norr. Utveckling av tomter är ett värdefullt komplement till den traditionella skogsförvaltningen för Skogssällskapet, och genom åren har både större bostadsområden och enstaka tomter i fina lägen styckats av och sålts. Stefan Åman berättar att de större projekten – de som kräver en detaljplan från kommunen – bara kan bli aktuella i tillväxtområden och att en sådan process är kostsam och arbetskrävande för markägaren.

– För oss är det realistiskt att skapa ett planområde vart tredje till vart femte år. Det kan ge stora intäkter men innebär också en relativt hög ekonomisk risk. Det kräver också tid, tålamod, kunskap och god kontakt med kommunen.

Infrastrukturen en vanlig flaskhals

En vanlig flaskhals är frågan om hur vatten- och avloppsfrågan ska hanteras. En annan är infrastrukturen.

– Om tanken är att skapa ett flertal fastigheter behöver man också utreda hur trafiken ska styras. Det behöver också klarläggas om de allmänna vägarna är dimensionerade för att klara extra belastning av trafik
från det nya bostadsområdet.

Klart enklare än att ansöka om planbesked är att satsa på enstaka tomter och söka så kallat förhandsbesked om bygglov.

– Det innebär mindre kostnader och liten ekonomisk risk. Samtidigt kan försäljning av enstaka tomter ge en fin värdeutveckling för fastigheten, säger Stefan Åman.

Han tillägger att försäljning av stycketomter ibland kan vara ett användbart verktyg vid generationsskifte.

– Det kan vara ett bra sätt att fördela värden om syskon behöver kompenseras ekonomiskt i samband med överlåtelse av en skogsfastighet. Och om man ska använda sig av tomter vid generationsskifte krävs det att man planerar i god tid och gärna tillsammans med sin förvaltare, säger han.

Text: Malin von Essen

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.