Så kan du främja fladdermössen i din skog

Fladdermus. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

De flesta skogsägare är vana vid att ta hänsyn och värna mångfalden. Men där ”kändisar” som tjädern eller lavskrikan ofta får uppmärk­samhet, har fladder­mössen en mer undanskymd roll. Johnny de Jong, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald, har, med finansiering från Skogssällskapet, forskat på fladdermöss och tipsar om hur du främjar dem i din skog.

Johnny de Jong, forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald, SLU. Foto: Privat

Johnny de Jong

Johnny de Jongs forskning kring skogsbruk och biologisk mångfald innefattar bland annat att belysa vilket skydd olika djur- och växtarter i skogarna behöver. En artgrupp som ofta hamnar i skymundan är just fladdermössen, berättar han.

– Fladdermössen är ganska skygga djur, vilket kanske är anledningen till att skogsbrukare inte tänker på dem i samma utsträckning som de tänker på andra arter. Men råkar man ha en fladdermuskoloni i sitt hus så får man lätt närkontakt och upptäcker att de också är nyfikna och väldigt aktiva, säger han.

Vad kan en skogsbrukare göra för att bidra till en bra miljö för fladdermössen?

– De behöver många olika koloniplatser att välja på, till exempel är ihåliga träd väldigt bra boplatser för fladdermössen, så låt dem stå kvar. Dessutom ska du i så stor utsträckning som möjligt behålla våtmarker då de bidrar med hög insektsproduktion och därmed mat till fladdermössen. Avverka inte runt en fladdermuskoloni. Om man gör ett hygge runt en koloni uppstår barriärer, fladdermöss behöver närhet mellan skogsområdena.

En tumregel Johnny de Jong nämner är att inte krångla till det i onödan. Fladdermöss har nämligen liknande preferenser som oss människor när det kommer till miljöval.

– Vi människor trivs med närhet till vattendrag, skogsvariation och parker, och fladdermössen brukar gilla samma upplägg. Det är något du kan ha i åtanke för att få fladdermössen att trivas. Finns det betesmarker för boskap i närheten är det också positivt då det bidrar med mycket fjärilar och dyngbaggar som fladdermössen gillar att äta.

Finns det något negativt med att ha en fladdermuskoloni på sin mark?

– Det skulle i så fall vara om man hade en stor koloni inuti en tät husvägg, vilket kan ge en del lukt. Det är ganska ovanligt, men skulle så vara fallet kan man få råd från länsstyrelsen. Annars ser jag inget negativt med att ha fladdermöss på sin mark – de är skygga och helt ofarliga, dessutom bidrar de till liv och rörelse på kvällshimlen.

Vad tycker du att skogsägare bör göra för att bidra till ett gott liv för fladdermössen?

– Jag tycker att man ska värna och förstärka de naturvärden som finns, till exempel sumpskog, lövrika bryn, vattensamlingar och ihåliga träd, snarare än att lägga resurser på konstgjorda lösningar. Behåll variationen i landskapet och ge den en extra skjuts i rätt riktning vid behov – det kommer du långt på.

Så värnar du fladdermössen – 3 tips

  1. Avverka inte ihåliga träd – de är en viktig resurs för fladdermössen. Gamla hus kan också gärna få stå kvar då det är en miljö där fladdermössen gillar att bilda kolonier.
  2. Bevara våtmarker i skogen – det är värdefulla miljöer som står för en stor insektsproduktion. Ofta dränerar man oavsiktligt sin mark med hjulspår från maskiner, eller medvetet med skyddsdikning. Försök undvika båda varianterna om möjligt.
  3. Värna den gröna infrastrukturen. Skogslevande fladdermöss ger sig inte ut i öppna landskap, utan behöver sammanhängande skogsmiljöer för att skaffa föda och bilda kolonier.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.