Skogsägarna Arvid och Sandra Posse: "Vi tror på skogsbruket som en framtidsbransch"

Sandra och Arvid Posse. Foto: Fredrik Jönsson

Sandra och Arvid Posse bor utanför Falköping och äger sedan 2015 drygt 200 hektar skog som hör till släktgården. Skogen förvaltas av Skogssällskapet. Foto: Fredrik Jönsson

Sandra och Arvid Posse är båda uppvuxna i skogsägarfamiljer och äger sedan sju år tillbaka en fastighet i Västergötland, strax söder om Skövde. Med ett långsiktigt och produktionsinriktat skogsbruk i fokus resonerar paret kring framtiden och den pågående skogsdebatten.

Falbygden och dess böljande landskap är full av kulturhistoria. Det är också här, i den lilla byn Dala utanför Falköping, som familjen Posse bor på ett gammalt säteri med anor från 1400-talet. Arvid växte upp i huset och bor numera här tillsammans med sin fru Sandra och deras tre barn. På promenadavstånd från hemmet finns den skog på omkring 200 hektar som hör till fastigheten. De ser på skogen som något ständigt föränderligt.

– Skogen är både historia och framtid, men här finns också nuet. Jag är ute i markerna varje dag och här får man ett avbrott från vardagsstressen. Naturen ger ett lugn och träd är fantastiska. Jag kan inte se mig mätt på alla skogsmiljöer; planteringar, äldre skog och de närmast sagolika gamla bokar som skapar små gläntor inne bland barrträden, säger Sandra.

Aktiv skogsskötsel för en hög tillväxt

Skogsfastigheten har varit hårt drabbad av angrepp från granbarkborre. Fredrik Jönsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet, förvaltar skogen och berättar att man har valt att ersätta en del granskog med tall som nu håller på att växa upp. Även om Sandra och Arvid alltid varit intresserade av skogen tycker de att det känns bra att ha en expert som bollplank i allt från huruvida ett visst träd behöver tas ner till frågor kring budget, skatteplanering och eventuella tillköp.

Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson

– Sandra och Arvid är väldigt engagerade. De har ett långsiktigt perspektiv och har redan funderat mycket över framtiden – både vad gäller kommande generationsskifte och hur skogen ska anpassas för att klara av ett varmare klimat. Vi har kommit överens om att jobba med en aktiv och proaktiv skötsel som genererar hög tillväxt och som gynnar fastighetens ekonomiska avkastning över tid, säger Fredrik.

På sikt hoppas paret kunna få mer tid över för att sköta en större del av arbetet i skogen själva. De har också en förhoppning om att deras barn kommer att bli intresserade av skogsbruket.

– Även om de väljer att jobba med något annat så tror jag att man har lättare att hitta en större mening i livet med fötterna i myllan, säger Sandra.

Träden en naturresurs som ska användas

När det gäller synen på framtiden anser paret Posse att man behöver använda skogen på ett sätt som är lönsamt för skogsägare. Enligt dem är träden en naturresurs som ska användas och inte bara stå.

– Man behöver anpassa skogsbruket snarare än att måla in sig i ett hörn och riskera att Sverige tappar kontrollen över hur vi får sköta vår skog, säger Sandra.

Arvid håller med och tycker att det är viktigt att se skogen som en plats där det ständigt händer saker.

– Mycket av debatten handlar om att vi måste bevara äldre skog. Man ska dock komma ihåg att det är människor som i generationer har skött skogen som har skapat den natur vi har idag, säger han och fortsätter:

– Jag upplever också att det förekommer en hel del osanningar i skogsdebatten. Det är viktigt att det forskas på skogen ur en klimataspekt, många som uttalar sig om att skogen ska stå verkar inte ha någon koppling till eller kunskap om hur skogsbruk faktiskt fungerar. Det talas om att ”skog skövlas” men alla som äger skog i Sverige har ju regler att förhålla sig till när det gäller avverkning och föryngring.

De tycker också att skogsbranschen har fått ta emot mycket orättvis kritik, och menar att det finns en hel del andra branscher som inte skapar till närmelsevis samma nytta men som inte ifrågasätts i lika stor grad.

– Vi tror på skogsbruket som en framtidsbransch och hoppas att man med hjälp av kunskap, utveckling och innovation kommer att hitta en mer konstruktiv väg framåt, avslutar Sandra.

Text: Linda Fritiofsson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.