Helheten och krets­loppet viktiga för skogs­ägaren Björn Widmark

Våtmark. Foto: Privat

På familjen Widmarks fastighet finns numer en 16 hektar stor våtmark. Foto: Privat

Björn Widmark och hans fru Ulrika Widmark äger och förvaltar cirka 300 hektar skog i Skåne. För Björn är skogen en naturlig plats att umgås på över generationsgränserna.

Björn Widmark. Foto: Privat

Björn Widmark

Som före detta officer och aktiv jägare har skogen alltid varit en del av Björn Widmarks liv. Men det var först när han träffade sin fru, vars familj ägde skog, som han fick upp ögonen för skogsägande och skogsförvaltning.

– Senare blev också vår son väldigt intresserad av skog. Så det har blivit en naturlig del av våra liv, säger Björn Widmark. Efter att nyligen ha köpt till 100 hektar skog äger Björn Widmark och hans fru idag cirka 300 hektar skog i norra delen av Skåne. Merparten utgörs av barrskog och skötseln sker genom Skogssällskapet som har varit ett stort stöd i förvaltningen.

– Johan Nilsson på Skogssällskapet håller ihop det hela för oss. Han hjälper oss med allt från markberedning och plantering till avverkning och försäljning. Det blir ett väldigt tryggt skogsägande när vi har så duktiga människor runt oss, säger han.

Våtmark har gett rikare djurliv

En av de investeringar som familjen har gjort på sin fastighet är att anlägga en 16 hektar stor våtmark.

– I terrängen fanns ett låglänt område där det var lämpligt att dämma och på så sätt anlägga en våtmark. Det har bidragit till att utveckla djurlivet och inte minst har vi fått ett väldigt rikt fågelliv tack vare den, säger Björn Widmark.

Svårslaget att äga sin egen skog

Det är snarare helheten och kretsloppet än skogens enskilda delar som intresserar Björn Widmark.

– Dels är det ju ett rent fritidsintresse att ströva omkring i skogen. Men just att planera och vistas i sin egen skog adderar en dimension. Det är både svårförklarat och svårslaget. Att följa utvecklingen från kalhygge till en levande skog är en väldigt speciell känsla, säger han.

Men att äga och förvalta skog är meningsfullt utifrån flera perspektiv; Björn Widmark ser även skogen som en naturlig plats att mötas på över generationsgränserna.

– Att ta med sina barnbarn på en tur med fyrhjulingen i skogen eller att jaga med vår son är härligt.

Skogsägare på gott och ont

Björn Widmark trivs med det långsiktiga perspektivet som skogsägandet innebär för hans familj. Det känns bra att kunna lämna detta efter sig, säger han.

– Skogen kommer att finnas kvar till barn och barnbarn, sedan blir det upp till dem vad de vill göra med den. Det är alltså inte någon kortsiktig ekonomisk investering – då finns det nog bättre sätt att få avkastning, säger han.

Skogsägande är dock inte alltid en dans på rosor. Det som ena dagen är tillväxt och skörd kan nästa dag vara stormar, torka, granbarkborrar eller andra motgångar. Men Björn Widmark tycker att även det oförutsägbara med skogen lockar: att vara en skogsägare på gott och ont.

– Jag gillar att vara del av en process jag delvis kan påverka, samtidigt som jag vet att naturen lever sitt eget liv också. Vi tänker minst 50 år framåt men har konkreta skogsbruksplaner för de närmaste tio åren, ändå vet vi att planerna kan behöva revideras vilken dag som helst i stort sett. Den kombinationen lockar mig.

Har ni ambitioner att köpa mer skog i framtiden?

– Vi har båda trots allt fyllt 70 år, men får vi tio år till så vet man aldrig. Vi åker inte gärna till lyxhotell på andra sidan jorden för att dricka champagne. Vi har vår lyx i skogen med allt vad den ger.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.