Krönika

Virkeskrönika: Råvarumarknad ≠ Färdigvaru­marknad

Virke. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Att gå från två års pandemi rakt in i ett europeiskt krig känns overkligt. Ändå fortsätter hjulen att snurra och, trots det oroliga världsläget, ser det ljust ut för marknaden av skogsprodukter. Industrin redovisar på de flesta håll osannolika vinstnivåer, både inom massaindustri och sågverk. Men frågan är hur länge det kan hålla i sig? Inflationen, räntorna och energipriserna stiger kraftigt, konjunkturen är svårbedömd och samtidigt finns det stora utmaningar i logistikkedjorna. Det här kommer obevekligt att bidra till minskad köpkraft hos hushållen och det riskerar att påverka till exempel viljan att investera i nyproduktion av bostäder. Det svårbedömda läget speglas även i börsens utveckling.

Efter en vinter och vår med generellt fina drivningsförhållanden är vi på väg in i sommaren. Efterfrågan på råvara är stark och vi ser nu höjda priser för skogsägarna, vilket är minst sagt efterlängtat med tanke på att lönsamheten längre fram i förädlingskedjan varit så hög de senaste åren. Det är alltid intressant att fundera över korrelationen mellan råvarumarknaden, där skogsägarna får betalt för sitt virke, och marknaden för färdigvaror av massa och sågade trävaror, där enorma vinster genereras för industrin. Som i alla marknadsekonomier är det i grunden en fråga om tillgång och efterfrågan. Att utländska intressenter nu kommer in och konkurrerar med den inhemska industrin om svensk råvara kan bidra till att priserna för skogsägarna drivs upp ytterligare.

En annan intressant aspekt på marknadsutvecklingen är hur priset på skogsfastigheter utvecklats. På den glödande marknad som nu råder köper man i praktiken skogsråvaran dyrare på rot, än vad virkesvärdet skulle ha varit om det hade sålts i avverkad form. Att investera i skog handlar inte enbart om att köpa ett virkesförråd, utan framförallt om att köpa mark. Det pågår fortfarande en kamp mot barkborren i stora delar av landet, inte minst i Svealand, där vi i skrivande stund ser en ökad aktivitet kopplat till det torra och varma vädret. Det är lyckligtvis fortsatt mycket god efterfrågan på råvara vilket ger bra förutsättningar för att hålla en hög aktivitet på avverkningarna i de drabbade områdena.

Det en svårbedömd tid vi har framför oss. Vi har under en lång tid haft en stark marknad, trots pandemi och oroligheter. Det är sannolikt att marknaden kommer att bromsa in i takt med den ökande inflationen. Men i skrivande stund ser det fortfarande ljust ut på marknaden för skogsprodukter.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.