Skogsägarskolan: Sätt upp mål för ditt skogsägande

Harald Josephsson, skogsförvaltare i Kalmar. Foto: Fredrik Bankler

Harald Josephsson är skogsförvaltare på Skogssällskapet i Kalmar och berättar här varför det är så viktigt att sätta upp mål för sitt skogsägande. Foto: Fredrik Bankler

Vad har du för mål med ditt skogsägande? Den frågan är viktig att fundera igenom för att få ut så mycket som möjligt av sin skog– både idag och i framtiden. Harald Josephsson, skogsförvaltare på Skogssäll­skapet i Kalmar, berättar hur du gör en målanalys som sedan kan bli utgångspunkten för hur din skog ska skötas.

Vad är viktigt att tänka på när jag planerar för mitt skogsägande?

– Jag tycker att man ska tänka igenom och dokumentera vad man har för långsiktigt mål med sin skog och sitt skogsägande. Den frågan är utgångspunkten, för det finns många olika anledningar till att man äger skog. Kanske har du ärvt en skogsfastighet och vill fortsätta bruka den på samma sätt som din far och farfar gjorde. Eller så har du investerat i skog för att du ser det som en trygg investering och vill maximera värdet inför en försäljning om 20 år. Det är jätteviktigt att ha klart för sig vilka långsiktiga mål man har, för det är målen som styr om, hur och när olika åtgärder ska utföras i skogen.

Vad kan det vara för olika typer av mål?

– Ofta är det en kombination av flera olika mål. Ekonomin är viktig för de flesta skogsägare, att ha ett högt kassaflöde eller en ekonomisk värdeutveckling, och om skogen har funnits i släkten i många generationer kan ägartraditionen betyda mycket. Att vilja bidra med klimatnytta är vanligt, men även naturvård, jakt, fiske och friluftsliv är ofta viktiga faktorer. En målsättning kan också vara att minimera riskerna kopplat till det ekonomiska perspektivet, det vill säga att förebygga exempelvis stormskador, angrepp av granbarkborre eller viltbete på yngre bestånd. Man kan jobba mot flera olika mål, men den stora utmaningen är att rangordna målen och faktiskt fråga sig: Vad är viktigast för mig?

Varför ska jag göra en målanalys innan jag planerar skogsskötseln?

– För att åtgärderna ska göras i rätt tid och på rätt sätt. Är naturvården väldigt viktig för dig, då tar entreprenören hänsyn till det vid avverkningen genom att till exempel skapa mer död ved än vad man generellt gör och prioritera lövträd högre än barr. Är däremot det ekonomiska utfallet viktigt, så planerar man kanske för ett mer traditionellt trakthyggesbruk. Skogsbruk har en lång tidshorisont, det du gör idag är viktigt om du vill nå ditt mål om 30 år.

Hur gör jag rent praktiskt när jag sätter upp mål för min skogsfastighet?

– Jag tycker absolut att du ska vända dig till någon som är kunnig inom skog, som kan utmana med olika frågeställningar kring brukandet och tillföra fler perspektiv. Det är inte ovanligt att det är flera delägare till en fastighet och då gäller det att reda ut vad alla i ägarkonstellationen vill med skogen och försöka hitta en kompromiss. Det är sällan alla har exakt samma målsättning och ekonomiska förutsättningar. Att till exempel fokusera enbart på naturvård, det kostar ju i andra ändan och det kanske inte alla i en ägarfamilj har råd med. Jag skulle ge rådet att ta hjälp av en extern part som inte har ägarintressen i skogsindustrin. Vi skogsförvaltare på Skogssällskapet är neutrala – det är extra viktigt vid den här typen av måldiskussion.

Text: Monica Forsberg

Skogsförvaltare och skogsägare. Foto: Thomas Adolfsén

Foto: Thomas Adolfsén

Tips!

Att göra en målanalys som du sedan har till grund för skötseln av din skogsfastighet är viktigt. Alla åtgärder som planeras in, både på kort och lång sikt, ska leda mot de mål som du har satt upp. Målen blir ett viktigt underlag i planeringen av när, hur och i vilka bestånd åtgärderna ska utföras.

Att tänka på:

Här är fem frågor som är bra att fundera över – och glöm inte att det finns hjälp att få! Skogssällskapets fristående förvaltare hjälper dig att formulera mål utifrån just dina förutsättningar.

  • Varför äger du skog?
  • Hur viktig är skogen för din ekonomi?
  • Vad har du för långsiktiga mål med din skogsfastighet?
  • Vilket mål är viktigast för dig? Rangordna!
  • Hur vill du att skogen ska se ut om 20 år – och om 50 år?

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.