Krönika

Virkeskrönikan: Nya spännande tider

Pontus Larsson, Skogssällskapets virkeschef och affärsområdeschef Sverige, skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Osäkerheten som råder i samhället med höga energipriser, inflation och krig har blivit en del av vardagen, och något vi hela tiden förhåller oss till. Det kan inte nog många gånger sägas att skogen växer oavsett konjunktur. Och det finns många möjligheter att ta tillvara och skapa affärsmöjligheter på skogsfastigheten – både virkesproduktion och andra värden som energiproduktion, upplevelser och naturvärden.

Sågverken ställs nu inför en tuffare marknad men samtidigt flaggas det på många håll om investeringar som i sin tur leder till effektivare sågproduktion och fortsatt stor efterfrågan på timmer. Det märks inte minst på att priserna på timmer stigit i vissa regioner redan i starten av detta år. En fortsatt hög efterfrågan kan göra att konkurrensen om den sågade råvaran hårdnar, något som är positivt för dig som skogsägare. Nu hoppas vi att sommarens barkborresvärmning inte tvingar fram stora volymer barkborreskadat virke ur skogen som gör att utbudet blir större än efterfrågan.

I exportaffärerna kan sågverken fortsatt dra nytta av vår svaga valuta, även om priset sjunker i lokal valuta. Men de möter en tuffare vår, särskilt inom byggbranschen där vi ser varsel bland husfabrikanter och bostadsbyggare, en effekt av stigande räntor och ökad inflation.

Inom massa- och pappersmarknaden har industrierna gjort goda vinster senaste året, men de stigande energipriserna äter givetvis upp en del av de möjliga vinsterna. Vi ser även en omstrukturering inom massa- och pappersproduktion där flera enheter det senaste året har stängt, sålts eller bytt ägare. Den senaste i raden är Stora Ensos försäljning av Hyltebruk i Halland.

Nya aktörer skapar förhoppningsvis nya spännande möjligheter och ökar konkurrensen om massaveden. Priserna på massaved har varit, och är fortsatt, på en hög nivå och präglas även av den starka efterfrågan från energisektorn. ”Prisdiket” som man brukar tala om i Svealand har blivit allt grundare som en effekt av omstrukturering och ökad konkurrens.

Ur ett skogsägarperspektiv är det alltså ett gynnsamt läge där huvudsortimenten varit i ständig rörelse uppåt. I skrivande stund står många stjärnor rätt ut ett skogsägarperspektiv, där vi i vissa fall och för vissa sortiment ser historiskt starka priser. Hur länge det håller i sig är omöjligt att gissa men säkert är att det råder stark konkurrens om att förse industrier med råvara, vilket borde ge fortsatt gynnsamt prisläge för dig som skogsägare.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.