Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Examensarbeten

På Skogssällskapet tycker vi att examensarbeten är en fantastisk möjlighet för oss att få mer kunskap inom ett område, samtidigt som du som är student får studera ett ämne där mer kunskap efterfrågas av branschen och där kunskapen kommer till nytta.

Skogssällskapet bjuder årligen in tre studenter att göra examensarbeten i samarbete med oss. Under 2019 pausar vi dock arbetet, men kommer att återuppta samarbetet med studenter under 2020.

Ditt examensarbete bör ligga inom något av följande områden:

  • Skogsskötsel
  • Naturvård
  • Skogsekonomi
  • Fastighetsfrågor
  • Viltförvaltning
  • Markägarfrågor/äganderättsfrågor
  • Marknadsföring/kundundersökningar
  • Undersökningar av allmänhetens attityder/inställning till skogsbruk/naturvård

Studenter som utför sina examensarbeten åt Skogssällskapet får ersättning för direkta utlägg förknippade med arbetet, milersättning vid användning av bil samt en gratifikation som betalas ut efter godkänt och avrapporterat exjobb.

Mer information och intresseanmälan

Tycker du att det här låter intressant? Kontakta Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet på mattias.berglund@skogssallskapet.se, eller tel. 031-335 66 04. Under 2019 kommer vi inte att bjuda in till några examensarbeten, men om du har frågor om examensarbete längre fram i tiden är du välkommen att kontakta oss.