Aktuellt från region södra Götaland

Regionchef Carl-Johan Bengtsson skriver om det aktuella läget i södra Götaland.

2020 har gått till historien som ett av de märkligaste åren i modern tid. Pandemin slog till i mars och tog oss med total överraskning. Ingen hade kunnat förutse detta och inte heller vilken förödelse det skulle medföra för människor såväl som för företag. En del brancher har drabbats värre än andra. På Skogssällskapet har vi, liksom inom resten av skogsbranschen, klarat oss förhållandevis bra. Pandemin har medfört att fler arbetar hemifrån och att kundbesök och möten i hög grad skett digtalt.

För region södra Götaland har den största utmaningen varit – och är fortfarande – avsättningen av barrmassaved för våra kunders räkning. Tack vare vår duktige virkes- och produktinsansvarige Henrik Carlson, som kontinuerligt jobbat med avsättningsfrågan både mot den inhemska industrin och mot exportmarknaden, har vi lyckats skapa bra affärer.

Du som är kund kan logga in på Mina sidor och där läsa en fördjupad analys av den regionala virkesmarknaden i södra Götaland.

Från 1 mars i år finns vår nya skogsförvaltare Carl Henrik Ahlbäck på plats på kontoret i Hässleholm och tidsvis även på kontoret i Växjö. Rekrytering till två ytterligare skogsförvaltartjänster – i Växjö respektive Kalmar – pågår för fullt.

Trots pandemin och dess fysiska begränsningar, så har vår skogsförvaltning vuxit under 2020. I södra Götaland förvaltar Skogssällskapet drygt 8 000 hektar mer än för ett år sedan. Detta tack vare våra duktiga förvaltare och skogsarbetare. Vi på regionen vill tacka för ert förtroende och hälsa nya kunder varmt välkomna till Skogssällskapet! Vi vill även tacka alla våra befintliga kunder för året som gått och vi kommer fortsättningsvis att arbeta vidare med avsättningsfrågan 2021. Vår strävan är som alltid att göra vårt yttersta för att utveckla era skogsfastigheter, och göra er och era skogar rikare.

Jag ser fram emot att pandemin får ett slut och att vi inom en snar framtid kan få möta er som vanligt igen.

Carl-Johan Bengtsson

Regionchef södra Götaland
Karta region södra Götaland

Region södra Götaland innefattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg, samt södra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Hässleholm, Växjö och Kalmar.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.