Aktuellt från region västra Götaland

Regionchef Olof Stenström skriver om det aktuella läget i västra Götaland.

2020 kommer att gå till historien som året med Corona. Vi kan nu bara hoppas och tro att Sverige och övriga länder får kontroll över situationen, så att vi återigen ska kunna träffas mer fritt både i yrkeslivet och privat. Corona har tvingat oss till att hitta nya vägar för kommunikation och sätt att träffas. Skogssällskapets webbseminarier är ett bra exempel på alternativa sätt att sprida kunskap. Intresset under 2020 har varit stort, med många deltagare och vi planerar nu för 2021 års ämnen.

På Skogssällskapet har vi högsta prioritet på att ha en bra dialog dig som kund om utvecklingen av din skogsfastighet. Skogen är ju lika öppen som vanligt, och en bra mötesplats nu när vi inte kan mötas vid köksbordet eller på vårt kontor! Vi kan också ses via webbaserade lösningar som Microsoft Teams. På Skogssällskapet har vi sedan tidigare god vana av digitala mötesplatser, och din skogsförvaltare hjälper dig gärna så att ni får ett digitalt möte att fungera smidigt.

Vi har rekryterat två nya skogsförvaltare till region västra Götaland. Per Kjellander kommer att börja jobba i Skövde under januari och succesivt ta över efter Geir Eriksen som efter lång och trogen tjänst går i välförtjänt pension under våren. I februari börjar Rasmus Wiktorsson jobba som skogsförvaltare placerad i Göteborg. Rasmus tjänst är en nysatsning som förstärker regionens kapacitet i den tillväxtresa som vi befinner oss i.

Inom virkesindustrin ledde coronapandemin under 2020 till en ökad efterfrågan på sågbara sortiment, när hemmabyggbranschen började gå på högvarv i pandemins spår. Parallellt minskade efterfrågan på massaved, bland annat som en effekt av att allt fler jobbade hemma och behovet av tryckpapper gick ned. Överlag gick industrin bra under 2020 och vi har haft bra avsättningsmöjligheter inom vår region men avsättningen av barrmassaved fortsätter att vara en utmaning under våren 2021.

Under 2020 fortsatte granbarkborreangreppen att vara högprioriterade på vår region, för att hitta och ta hand om angripna träd så snart som möjligt. Nu visar en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet att angreppen troligen minskar under 2021, och vi hoppas att rapporten får rätt och att vi får en ljusning både i pandemin och de omfattande barkborreangreppen!

Olof Stenström

Regionchef västra Götaland

Region västra Götaland innefattar länen Västra Götaland och Halland. Här finns kontor i Göteborg, Vänersborg, Skövde och Ätran.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.