Skogssällskapets syn på Skogsutredningen

Björklöv. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Den omfattande Skogsutredningen har varit ute på remiss. Här kan du läsa Skogssällskapets remissvar på utredningen.

Skogssällskapet ställer sig bakom flera av utredningens förslag. Bland annat förslaget om att ett ställningstagande om biologisk mångfald bör tas fram. Skogssällskapet stöder även förslaget om att kartlägga statusen för den biologiska mångfalden i skogen, så att vi kan göra rätt avvägningar när det kommer till bevarande och skydd.

Skogssällskapet anser dock att utredningen misslyckas med sin ambition att presentera en helhet, eftersom flera av förslagen motverkar varandra.

På Skogssällskapet anser vi att vi behöver se över miljömålen, så att de ger en tydlig och konstruktiv väg framåt för Sveriges miljöarbete. Samtidigt behövs ett tillväxtmål som ger en riktning också för produktionen i skogen.

Läs Skogssällskapets debattartikel på Altinget.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs hela yttrandet här:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skogssällskapet yttrande SOU 202073 .pdf Pdf, 142.4 kB. 142.4 kB 2021-05-03 11.24

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.