Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region södra Götaland

T.f. regionchef Stefan Åman skriver om det aktuella läget i södra Götaland.

Sommaren går mot sitt slut och hösten börjar göra sig påmind. Vädret under sommaren har spelat spratt med oss alla, med skyfall som varvats med torka, och påverkar våra näringar inom både jord och skog. Det får inte vara för varmt och det får inte vara för torrt, ordet lagom är i det närmaste utrangerat.

Barkborren har självklart gynnats av det fortsatta varma vädret. Vi ser allvarligt på detta och vidtar de åtgärder som krävs. Fortsatt inventering och avverkning efter borrarnas framfart fortgår under sensommar och höst. Men alla ögon i skogen behövs, så hör av dig till din skogsförvaltare om du som kund ser tecken på angrepp på din fastighet. Med borrarna i åtanke och de klimatutmaningar vi står inför så behöver du som skogsägare fundera kring vilka risker du är beredd att ta med din skog. Här finns våra skogsförvaltare som bollplank kring frågor om framtida trädslagsblandningar, volym per hektar, avverkningsåldrar etc. Jag hoppas att vi tillsammans kan skapa spännande och kreativa diskussioner kring din fastighet, med förhoppningsvis ett långsiktigt och utvecklande skogsägande.

Personal

Under våren och sommaren har vi fått nya medarbetare på regionen. Just nu pågår inkörning i verksamheten för våra två nya skogsförvaltare: Kajsa Johansson på Växjökontoret och Gustav Hultèn på Kalmarkontoret.

Carl Henrik Ahlbäck, skogsförvaltare i Växjö, kommer att gå på föräldraledighet från och med september. Gustav Ångman, som tidigare har sommarjobbat och varit extraresurs på regionen, kommer tillfälligt att gå in som ersättare.

För våra nyanställda är det givetvis mycket nytt att sätta sig in i, men vi känner tillförsikt i att detta borgar för fortsatt utveckling av regionen.

Virkesmarknaden i södra Götaland

Virkesmarknaden fortsätter att utvecklas i en positiv riktning med fortfarande bra timmerpriser. Lite orosmoln finns dock i horisonten med anledning av den fortsatta osäkerheten kring coronapandemins utveckling.

Det finns fortfarande intresse från sågverksaktörer i länderna runt Östersjön att köpa svenskt timmer, och så här långt framför allt grantimmer – både färskt virke och granbarkborreskadat.

Avsättningen av barrmassaved fortsätter att vara utmanande. Under hösten är det till del orsakat av planerade underhållsstopp vid Värö, Nymölla och även Aspa i oktober, men även en generellt god tillgång på barrfiberråvara i Östersjöregionen. Positivt är att våra tågleveranser av granslipmassaved till köpare i Tyskland fortsätter, med önskemål om ökade volymer. Avsättningen av löv- och bokmassaved är också god. Grundpriset på massaved höjdes i våras med 25 kr/m³fub, men bedömningarna om en eventuell ytterligare höjning under hösten går isär.

Carl-Johan Bengtsson föräldraledig

Södra Götalands regionchef Carl-Johan Bengtsson är föräldraledig fram till mitten av november, och under tiden har jag gått in som tillförordnad regionchef. Jag har jobbat på Skogssällskapets sedan 2001 och har under mina år här varit skogsförvaltare i tio år, vd för koncernens intressebolag Scandforest under fem år och har även varit med och byggt upp Skogssällskapets verksamhet i Finland. Sedan 2018 arbetar jag som affärsutvecklare av Skogssällskapets egna skogsfastigheter.

Varmt välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor eller funderingar!

Stefan Åman

T.f. regionchef södra Götaland
Karta region södra Götaland

Region södra Götaland innefattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg, samt södra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Hässleholm, Växjö och Kalmar.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.