Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Aktuellt från region östra Götaland

Regionchef Johan Asp skriver om det aktuella läget i östra Götaland.

Våren har nu äntligen kommit till vår del av världen, och vintern har börjat släppa sitt grepp om skogen. Normalt brukar det innebära att vi går in i en intensiv skogsvårdsperiod, men eftersom vintern varit relativt snöfri har vi haft ypperliga förutsättningar för framförallt röjning. Det gör att vi redan har kommit en bra bit på vägen i de planerade röjningarna hos våra kunder.

Våren är en härlig tid att vistas i skogen, lagom varmt och inga flygfän. Tjällossningen i marken och i vägarna är alltid en utmaning, men när dessa rader skrivs så känns det som att vi är igenom den värsta perioden. Vägarna börjar torka upp och begränsningsskyltarna monteras ner.

När tjälen släpper så börjar arbetet med plantering på våra kunders fastigheter. Under vintern meddelade Skogsstyrelsen en ändring i skogsvårdslagen som medför att det nu inte längre är tillåtet att plantera gran på torra marker. Skälet till ändringen är att gran under lång tid planterats på tallmarker, på grund av risken för viltbete på tall. Ändringen i skogsvårdslagen går väl i linje med den utveckling Skogssällskapet arbetar för. Plantorna som levereras nu beställde vi i höstas, och det är glädjande att se att andelen tallplantor i vår beställning är betydligt högre än tidigare. För vi vet att även på relativt bördig tallmark får granen oftast en lägre produktion än tallen. Vi kan dessutom konstatera efter tre torra somrar att det är i områdena där det står gran på tallmark som vi har haft de värsta angreppen av barkborre.

När det gäller virkesmarknaden så lever vi en märklig tid. Konflikten i Ukraina påverkar oss på flera sätt, och så även virkesmarknaden. Virkesströmmar vänder på grund av sanktioner mot Ryssland, vilket, lite cyniskt, skapar bättre förutsättningar för oss på vissa sätt när det handlar om att tillgodose virkesförbrukares behov av råvara.

En annan faktor som påverkar oss är givetvis de snabba höjningarna på drivmedelspriser, vilket leder till ökade avverkningskostnader. Å andra sidan ser vi även ökad efterfrågan och stigande priser på biprodukter från skogsbruket.

Den 10:e februari aviserade Skogsstyrelsen att de börjar tillämpa artskyddsförordningen striktare. I praktiken innebär detta att det ställs högre krav på markägaren att visa att man tar tillräcklig hänsyn till rödlistade och fridlysta arter i sin verksamhet. Vi har anpassat våra rutiner till detta bland annat genom utökade kontroller av arter i samband med planering av skogliga åtgärder samt genom tydliga hänvisningar till Skogsstyrelsens vägledningar för skydd av arter. Vi bevakar utvecklingen inom området noga. Läs gärna den krönika som Skogssällskapets hållbarhetschef Karin Fällman Lillqvist skrev i ämnet.

Vi närmar oss nu den perioden på året när barkborrarna svärmar. Att inventera våra kunders fastigheter för att identifiera områden med nya angrepp är högt prioriterat hos våra skogsförvaltare. Vårvinterns blåsväder har skapat en hel del vindfällen runt om på regionen. Dessa vindfällen är väldigt viktiga att vi får upparbetade innan svärmningen då de är ypperliga föryngringsställen för barkborren. I de värst drabbade områdena ställde vi därför tidigt om och fördelade resurser för att säkerställa att dessa vindfällen är upparbetade i god tid före svärmningen.

Johan Asp

Regionchef östra Götaland
Karta region östra Götaland

Region östra Götaland innefattar länen Östra Götaland, Jönköping samt norra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Linköping, Jönköping och Vimmerby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.