Ledare Skogsvärden 3, 2022: Lövträden kommer vara i ropet länge

Hösten är min favorittid i skogen. Myggen drar sig undan, kantareller och lingon lyser färgglada i mossan.

Bokskogen på min skogsfastighet i Småland börjar snart skifta färg. Björkarna blir gula och asparnas trädkronor växlar över från grönt till gult, orange och rött.

På hösten syns det tydligt hur mycket lövträd det finns kring bebyggelse och i våra tätortsnära skogar. Men totalt i Sverige är inte ens vart femte träd ett lövträd. Att det är så har sina förklaringar – Sveriges läge i det boreala barrskogsbältet i kombination med en historia av att missgynna lövträd till förmån för barrträd.

Nu är det dags för förändring. Vi har börjat – och behöver framöver – prata mycket mer om lövträd i Sverige.

När jag och min familj köpte vår skogsfastighet i Småland var det just bokskogen, som är avsatt som NO (Naturvård Orörd), som vi fastnade extra mycket för. För mig som kommer från Värmland är det exotiskt med dess neongröna färger på våren, den täta mattan av boklöv på marken och de starka färgerna på hösten.

Att lövträd är viktiga för den biologiska mångfalden och för skogens upplevelsevärden vet vi sedan länge. Men lövträden behövs också för att öka skogens motståndskraft. Brand, storm och insektsangrepp – där står sig en homogen barrskog slätt jämfört med en blandskog. Idag pratar vi alltmer om vikten av att sprida riskerna för att skogen ska klara framtida klimatförändringar, mer extrema väderväxlingar och nya skadegörare.

Lövträden behövs med andra ord som en naturlig inblandning i våra produktionsbestånd. Här är utmaningen att hitta skötselmetoder och avsättning för virket som ger en effektiv och lönsam produktion av råvara, så att vi som äger skogen faktiskt får betalt för virket också när bestånden i framtiden blir mer heterogena. Forskningen jobbar nu jobbar aktivt med att se hur hela kedjan – från beståndsanläggning till avverkning och vidare till industrin – kan utvecklas med större fokus på lövträd.

Lövträden är, och kommer att vara, i ropet för lång tid framöver. Så ta dig gärna en funderare på hur du skulle vilja utveckla din skogsfastighet ur ett lövperspektiv. Och tveka inte att fråga din närmaste skogsförvaltare om goda råd, vi hjälper dig gärna på vägen!

När det här skrivs är valresultatet precis färdigt och det ser ut som att vi får en ny regering i Sverige. Samtidigt pågår hårda diskussioner inom EU när det gäller skog och skogsbruk. För tillfället är det biobränslen som är i fokus och frågan om dessa ska klassas som förnybara eller inte. Att använda rester från skogen som värme och energi är viktigare än någonsin i energikrisens Europa. Jag hoppas innerligt att den regering som sätts att leda landet visar stor tydlighet gentemot EU i dessa frågor.

Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.