Ledare i Skogsvärden nr 2, 2023: Lövets lov

Vårsolen, som i år tog ovanligt lång tid på sig innan den började värma, fick till slut naturen att gå i blom.

Och vilken förändring av landskapet det blir! Skogens dova färgskala, med mörkt gröna barrträd och mossor, har fått sällskap av skira ljusgröna löv och blommor i olika färger och former.

Att landskapets upplevelsevärden stiger i samband med lövsprickningen kan nog de flesta hålla med om. Och det är just rekreationsvärdena som lövträden länge varit förknippade med. Att gynna löv handlar ofta om tätortsnära skogsskötsel, eller ett aktivt naturvårdsarbete för att öka den biologiska mångfalden i ett område.

I vårt grannland Finland och i de baltiska staterna har man dock sedan länge en väl utvecklad lövindustri, framför allt knuten till björk. Fint björkvirke går till sågtimmer och fanérproduktion och det är lönsamt med aktiv björkskogsskötsel. I Sverige skickar vi fortfarande den absolut merparten av lövvirket till massavedsproduktion, något som Skogssällskapets finska skogsförvaltare häpnar inför.

Men nu kan det snart bli ändring på hur vi ser på lövträdsodling även i Sverige! I en storsatsning från SLU har man startat ett kompetenscentrum för forskning kring snabbväxande lövträdslag och deras plats i skogsbruket. Satsningen, som fått namnet Trees for Me, finansieras av ett stort antal aktörer inom skogsnäringen. Skogssällskapet är självklart med, och jag tycker att projektet visar hur den omställning – där klimatförändringar och nya skadegörare varit viktiga drivande faktorer – kan vändas till en möjlighet att utveckla fler värden i skogen.

I projektet forskar man på björk, asp och hybridasp samt poppel och hybridpoppel. Björken, som kan sätta frö redan efter ett par år, går snabbt att förädla och bara om tio år kan vi ha plantor som matchar granen i förädlingsvärde. Det här gör att vi nu kan börja prata om lövskogsbruk ur ett ekonomiskt perspektiv, att det faktiskt kan bli riktigt lönsamt att odla löv – samtidigt som vi skapar större variation i skogarna, gynnar upplevelsevärden och ökar den biologiska mångfalden.

I det här numret av Skogsvärden har vi valt att lyfta ”omställning” som huvudspår. Det är verkligen ett tema man kan prata om ur många olika perspektiv, men där vi valt att lyfta några. Förhoppningsvis kan läsningen väcka lite nya tankar kring ditt eget skogsägande, och kanske skapa lust eller idéer om något som du skulle vilja prova att ”ställa om”, anpassa, testa eller utveckla på din fastighet.

Om så är fallet – kom ihåg att våra skogsförvaltare gärna är med och bollar dina funderingar!

Calle Nordqvist, vd Skogssällskapet

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.