Skogssällskapet stod värd för Skogssektorns jämställdhetsråd

Kvinna i skog. Foto: Matilda Holmqvist

Foto: Matilda Holmqvist

Vare sig du är student, yrkesverksam eller enskild skogsägare ska skogssektorn vara en jämställd arena – med den utgångspunkten grundades Skogssektorns jämställdhetsråd förra året. När det första årsmötet arrangerades i år stod Skogssällskapet för värdskapet.

Det var i augusti förra året som 35 organisationer från skogssektorn – däribland skogsbolag, skogsägarföreningar och myndigheter – gick ihop och bildade Skogssektorns jämställdhetsråd. Målsättningen är att verka gemensamt för en jämställd sektor och fungera som ett forum för dialog och utbyte av erfarenheter.

Den 25:e april i år stod Skogssällskapet värd för det första årsmötet.

– Som värdar ansvarade vi för inramning, måltider och att inleda konferensen, vilket vår VD Calle Nordqvist gjorde. Vi fick även möjlighet att berätta om hur vi på Skogssällskapet jobbar med inkludering, ledarskap och jämställdhet, berättar Skogssällskapets HR-chef, Anna-Karin S. Öjerskog.

Totalt deltog ett 50-tal personer på mötet som hölls på Skogssällskapets huvudkontor i Göteborg. Bland deltagarna fanns
två representanter från varje medlemsorganisation, dels en person från högsta ledningen, dels en sakkunnig. På plats var även Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten, säger Anna-Karin S. Öjerskog.

– Hon imponerades över samstämmigheten och kraften i branschen, hur vi vill ta oss an den här frågan. Det känns väldigt kul. Det här är ju vårt eget, gemensamma arbete för en mer attraktiv och jämställd bransch. Vi har bestämt oss för att kroka arm och lära av varandra, säger Anna-Karin S. Öjerskog.

Agendan för årsmötet var att diskutera rådets tre huvudmål – ett jämställt arbetsliv, ett jämställt enskilt skogsägande samt en jämställd utbildning. Vidare var målsättningen att staka ut vägen framåt och identifiera vad alla kan jobba vidare med tillsammans
och vad varje enskild organisation måste jobba vidare med enskilt.

– Bland medlemmarna är det både stora skogsbolag och små aktörer. Vi jobbar på olika sätt och har kommit olika långt i vårt
jämställdhetsarbete. Det är också det som är viktigt med det här samarbetet – vi ska kunna lära av och lyfta varandra, säger Anna-Karin S. Öjerskog och tillägger:

– Vi vill ha en prestigelös miljö där vi kan utbyta erfarenheter och jag känner redan så här i början av samarbetet att vi har lyckats
med det.

På frågan om hur långt Skogssällskapet har kommit i sitt jämställdhetsarbete berättar Anna-Karin S. Öjerskog att företaget är på god väg, men har mycket kvar.

– Vi har i flera år lagt mycket fokus på vår företagskultur som bland annat bygger på respekt och öppenhet. Jobbar man med det,
och ett inkluderande ledarskap, så främjar det jämställdhet och
mångfald där både kvinnor och män vill arbeta.

Arbetet syns tydligt i fördelningen mellan kvinnor och män på Skogssällskapet som idag har 60 procent kvinnliga chefer, 43 procent kvinnor i företagsledning och 26 procent kvinnor totalt sett, om man tittar på alla roller.

– Det vi har framför oss nu är att få till det mer systematiska och strukturerade jämställdhetsarbetet med riktlinjer, mål och uppföljning. Vad jag också ser som väldigt viktigt framåt är att få fler kvinnliga skogsförvaltare. Vi har alldeles för få kvinnor som utvecklar och förvaltar våra kunders fastigheter vilket ju är vår kärnverksamhet.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.