Aktuellt från Norrland

Regionchef Linn Jacobsson skriver om det aktuella läget i Norrland.

Efter starten på denna sommar var vår tro att det skulle bli en sommar likt 2018, varmt och torrt. Vi kunde inte ha mer fel, vi har fått mycket regn och de beredskapsplaner som gjordes inför eventuella bränder har vi inte behövt testa i skarpt läge. Däremot avslutades sommaren med stormen Hans som har orsakat stora skador hos många markägare. För våra kunder som är drabbade jobbar vi nu med att planera och påbörja huggning av stormfällda områden. Målet är att få ut allt innan snön kommer.

Hösten är en intensiv period för oss och våra entreprenörer. Skogsvårds­entreprenörerna ska hinna klart innan vintern och våra avverknings­entreprenörer har startat upp efter ett välförtjänt sommaruppehåll.

Skogsförvaltarna påbörjar nu arbetet med att planera och fältsyna kommande års åtgärder och som sedan kommer sammanställas i ett budgetutkast och presenteras för våra kunder. Under dessa kundmöten hoppas vi på givande diskussioner som ger oss förutsättningar för att kunna möta våra kunders önskemål.

Virkesmarknaden

Efterfrågan på både timmer och massa är fortsatt hög trots att priserna på sågade trävaror och massa har sjunkit. De prisjusteringar som görs på råvaran är fortsatt positiva och det är ett bra läge för att gallra.

Önskar er alla en trevlig sensommar och start på hösten!

Linn Jacobsson

Regionchef Norrland
Karta region Norrland

Region Norrland innefattar länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, samt norra delen av Gävleborgs län. Här finns kontor i Östersund, Sundsvall, Umeå och Vilhelmina.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.