Aktuellt från östra Götaland

Regionchef Johan Asp skriver om det aktuella läget i östra Götaland.

Så kom då sommaren, eller vad vi nu ska kalla de senaste månadernas väder. Försommaren inleddes ju med extremt varmt och torrt väder, vilket direkt fick konsekvenser för vår skogliga verksamhet. Nar brandrisken i skog och mark överskrider 4 (på en 6-gradig skala) måste vi som aktör hålla brandsamråd med samtliga entreprenörer. Detta för att minimera risken för skogsbrand. Arbetet med detta var under inledningen av sommaren intensivt. Vi ställde tidigt om till att köra på natten, när temperaturen är lite lägre, och risken för antändning är låg. Men det räckte inte över allt. Vi var tvungna att ställa maskiner och invänta bättre väder. Detta fick konsekvensen att vi kanske inte riktigt hann med allt som var planerat att utföras innan sommaren.

Det torra vädret fick inte bara konsekvenser för avverkning och skogsvårdsåtgärder, utan ökade även risken för att tidigt planterade plantor skulle torka bort, samt att vi återigen skulle få ett år med omfattande barkborreangrepp. De första rapporterna som kom gällande fångster i barkborrefällor talade för att angreppen återigen skulle bli massiva. Men så, lagom till att många av oss gick på semester, kom vändningen! Det blev kallt och det började regna. Kanske inte vad många semesterfirande drömmer om, men för skogsägare och skogstjänstemän kom det som en skänk från ovan. Brandrisken försvann, kylan gjorde att aktiviteten hos barkborrarna minskade, regnet gjorde även att vitaliteten hos granarna stärktes och nyplanteringarna fick sitt behov av nederbörd tillfredsställt.

Jag reflekterade över att jag sedan sommaren 2018 räknar med att sommaren ska vara varm och solig och fylld av bad och stunder i hängmattan, men att sommaren 2023 var en helt vanlig ”svensk sommar” vilket vi ska vara ytterligt tacksamma för!

Höstens aktiviter och läget på virkesmarknaden

Hösten har nu inletts och verksamheten på region Östra Götaland håller högt tempo. Vi håller nu på att arbeta ikapp de åtgärder som vi var tvungna att avstå på grund av brandrisk. De historiskt höga virkespriserna gör också att det är bra att hålla en hög aktivitet i skogen. Alla sortiment har haft en positiv utveckling, och frågan är hur länge den här prisvågen håller i sig. Vi vet att bland annat räntehöjningar brukar ha en negativ effekt på byggandet, vilket i sin tur medför en lägre efterfrågan på sågade trävaror, men den låga svenska kronan gör att det fortsatt är positivt att göra affärer med svenska sågverk. Vi ser även att priset på energived och massaved ökar, vilket till stor del kan bero på konflikten i Ukraina. Vi exporterar en hel del virke österut, när Finland och Baltikum inte längre får in någon råvara från Ryssland.

Just nu är vi inne i en tid av inventeringar av tidigt planterade plantor, samt att vi håller ett vakande öga på barkborrarna. För trots att det ser väldigt bra ut just nu, så vet vi ännu inte effekten av den kalla sommaren. Kanske kommer angreppen synas lite senare på grund av den låga aktiviteten. Vi har även påbörjat planeringen och budgetering av verksamheten för 2024. Skogsförvaltarna är nu ute och tar fram förslag på åtgärder inför kommande år. Detta stämmer de av löpande med våra kunder, och sammanställer alla åtgärder och planerat utfall i ett budgetdokument.

På Region Östra Götaland kommer det under hösten ske lite ändringar i personalstyrkan. Robert Karlsson kommer sluta på regionen och gör sin sista arbetsdag den 8 september, samt att Jonas Gynnerstedt delvis kommer att vara föräldraledig under hösten. Rekryteringar för dessa båda pågår i skrivande stund, vi kommer att kommunicera dessa när de är färdiga.

Nu när hösten är i antågande är det en härlig tid att vara i skogen. Inga flygfän och svalt väder gör att man kan ta svampkorgen med sig och ge sig ut. Men en liten uppmaning, titta inte bara ner på backen utan lyft blicken ibland, och håll ett vakande öga efter angrepp från barkborren. Skulle ni hitta angripna träd, så kontakta er skogsförvaltare!

Johan Asp

Regionchef östra Götaland

Region östra Götaland innefattar länen Östra Götaland, Jönköping samt norra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Linköping, Jönköping och Vimmerby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.