Aktuellt från södra Götaland

Regionchef Carl-Johan Bengtsson skriver om det aktuella läget i södra Götaland.

Sommaren går mot sitt slut och vi närmar oss hösten med dess färgsprakande skogar och marker. Vi befinner oss just nu i en tid av rekord på flera fronter. Positivt är att priserna på skogsråvaran nått nya höga nivåer på nästan samtliga sortiment. Dock var det en utmanande start på sommaren med brist på nederbörd under april och maj, vilket påverkade alla som arbetade i skogen med ökad brandrisk. Det blev även en prövning för våra plantor som desperat behövde regn. Som tur var vände vädret i juli och gav oss välbehövliga regnskurar, särskilt på lokal nivå.

I och med vädrets lokala variationer kan det också innebära att vi kan förvänta oss lokala variationer av barkborreangrepp. Efter sommarens inventeringar har de största angreppen observerats i de östra delarna av regionen. Det återstår att se om det kommer en ytterligare svärmning framöver.

Vi har under sommaren expanderat vårt team genom att välkomna en ny skogsarbetare till den västra delen av regionen. Bengt-Erik Johansson, 22 år gammal, ansluter till oss efter att ha arbetat som manuellhuggare för Halmstad kommun. Vi är glada att ha honom ombord och ser fram emot att ta del av hans kunskap.

Som jag nämnde inledningsvis så är virkesmarknaden fortfarande stark och för dig som är kund till Skogssällskapet finns det ingen begränsning i avsättningen av sågbart barr- och lövvirke, och prisbilden bedöms idag ligga kvar på en hög nivå under sista halvåret. Konjunkturen inom sågverkssektorn stöttas av den svagare kronan, som fortsätter att ge fördelar vid exportaffärer. Samtidigt ser vi dock tecken på oro då ekonomin saktar in och utmaningen att hitta avsättning för sågade produkter ökar på olika marknader. Denna utveckling kan på sikt påverka priserna.

Efterfrågan på barr- och granmassaved håller stadigt i sig med gynnsamma exportmöjligheter. Glädjande nog ser vi inga tecken på avmattning inom denna sektor, vilket signalerar en fortsatt positiv konjunktur och en industri som behöver mer råmaterial för sin produktion.

Även när det kommer till bränsleråvaran kan vi meddela att efterfrågan är fortsatt stark. Här spelar väderförhållanden och energipriser en avgörande roll i riktningen framåt. Även inom områden som GROT och träddelar ser vi en fortsatt god avsättning.

Sammantaget ser vi idag inga begränsningar när det gäller avsättningen av olika sortiment inom regionen södra Götaland, på samma sätt som förra året.

Tack för ert fortsatta förtroende och samarbete. Tillsammans ser vi fram emot en framgångsrik och spännande framtid inom skogsnäringen.

Carl-Johan Bengtsson

Regionchef södra Götaland
Karta region södra Götaland

Region södra Götaland innefattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg, samt södra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Hässleholm, Växjö och Kalmar.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.