Restriktioner i Västmanland efter upptäckt av svinpest

Jordbruksverket har infört skarpa restriktioner i ett större område i Västmanland för att begränsa spridningen av afrikansk svinpest. Flertalet döda vildsvin som hittats utanför Fagersta bar på viruset, och åtgärderna som nu införs har stor påverkan på både skogsbruk och allmänhet.

– Från Skogssällskapets sida följer vi utvecklingen noga. Vi har kunder som berörs i området som vi för en nära dialog med. Vi förvaltar också ett flertal fastigheter som ligger i angränsning till det berörda området som kan komma att påverkas om området utökas. De entreprenörer som befinner sig i området och utför röjning får nu avbryta arbetet, och andra planerade aktiviteter får pausas tills vi vet mer, säger Jessica Norberg, regionchef i Västmanland.

Det var under onsdagen 6 september som en provtagning från ett dött vildsvin som hittats sydost om Fagersta visade sig innehålla viruset afrikansk svinpest – en mycket smittsam sjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Det ledde till att Jordbruksverket gick ut med besked om en smittad zon runt det aktuella fyndet. Sedan dess har flera döda vildsvin som bär på viruset hittats.

– Jordbruksverkets besked väcker såklart oro och många frågor. Det vi kan göra i dagsläget är att följa deras restriktioner och hela tiden hålla oss uppdaterade om utvecklingen, säger Jessica Norberg.

Mer information

Restriktionerna omfattar:

  • Jaktförbud. Förbudet gäller all typ av jakt på alla arter av vilt.
  • All aktivitet där människor vistas i skog och mark, till exempel för att plocka svamp- och bär. Detta gäller även sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Alla typer av skogsbruksåtgärder.
  • Att släppa hundar lösa.
  • Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.
  • Den som håller tamgrisar i smittad zon ska bland annat se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller drabbas av ökad dödlighet.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.