Aktuella råd inom ekonomi- och fastighetsfrågor

Christina Nyström, chef över Skogssällskapets konsultgrupp, skriver om vad som är aktuellt inom ekonomi- och fastighetsfrågor för dig som skogsägare.

I skrivande stund känns våren långt borta, men vi vet ju alla att den snart kommer. Med den kommer även en intensiv period för de av våra medarbetare som arbetar med våra kunders ekonomi samt upplåtelser. Kundekonomerna gör bokslut och deklarationer åt de kunder som har med detta i sina förvaltningsavtal.

Har du haft ett större överskott under 2023 gäller det att tänka klokt kring hur detta ska hanteras på bästa sätt med hänsyn taget till hur de närmaste åren framåt ser ut på just din fastighet. Även vid en situation med underskott kan det uppstå frågor kring hur det ska hanteras. En dialog kring bokslut och deklaration säkerställer att ekonomin hanteras på bästa möjliga vis. Om vi på Skogssällskapet sköter din deklaration har vi anstånd med att lämna in den så att sista datum är 15 juni. Om du sköter deklarationen själv är sista datum 2 maj. Oavsett vilket är det klokt att vara ute i god tid så det inte blir bråttom på slutet. Hör gärna av dig till din kundekonom om du har några frågor eller funderingar.

Ett viktigt datum närmar sig för de som har jordbruksarrenden på sin fastighet, fardagen den 14 mars. Det är av tradition brytdatumet för arrenden, efter vintern men före vårbruket. Förr i tiden kunde man se flyttlassen gå mellan torp och gårdar just denna dag. Nu för tiden ser vi inga flyttlass ute på vägarna, men datumet är likväl viktigt. Det används fortfarande som brytdatum för de allra flesta jordbruksarrenden, av samma praktiska anledning att det är enklast att byta arrendator efter vintern men före vårbruket. Om man har arrenden som löper på mer än ett år så är uppsägningstiden tolv månader. Det innebär att uppsägning för villkorsändring måste göras minst ett år innan arrendeperioden löper ut. Det är viktigt att arrendatorn blir delgiven en villkorsändring i tid, så ska du göra en villkorsändring är det viktigt att börja i god tid. Man behöver inte skicka med förslag till nya villkor med villkorsändringen, utan det kan man återkomma med senare. Om du har frågor kring arrenden och andra upplåtelser är du välkommen att kontakta någon av våra fastighetsspecialister.

Christina Nyström

Konsultchef

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.