Nyhetsarkiv

Här finns nyheter från de senaste två åren sparade. Välj år och månad att visa artiklar från till höger.

  • Debatt: Halvhöga stubbar skyddar historien om Sverige

    Som en del av skogsskötseln markeras kultur- och fornlämningar med särskilda stubbar. Då är sannolikheten mycket högre att vi lyckas undvika skador på lämningarna, enligt nya data ...
  • Ledare i Skogsvärden nr 4, 2023

    AI, alltså förmågan hos ett datorprogram att efterlikna mänsklig intelligens, har under senaste året diskuterats mer än någonsin.