Skogssällskapet ger stöd till Svenska Turistföreningens allemansrättssatsning

Skogssällskapet har gett Svenska Turistföreningen ett anslag för att sprida materialet Allemansrättsskolan. Genom den nya satsningen kommer 4 000 kit att skickas ut till skolor samt till STF:s lokalavdelningar och boenden runt om i Sverige. Syftet är att sprida kunskap om allemansrätten och vikten av att ta hand om naturen.

– Allemansrätten ger oss unika möjligheter att röra oss fritt och njuta av skog och mark. Men den innebär också en skyldighet att inte störa och inte förstöra. Här är kunskapen för låg idag, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Allt fler svenskar rör sig ute i naturen. Under 2021 var 52 procent av svenskarna ute i skog och mark på fritiden, att jämföra med drygt 30 procent under åren 2008–2019, enligt en ny undersökning som SCB publicerade i april.

Genom STF:s Allemansrättsskolan får barn i åldern sex till tolv år en grundläggande förståelse för vikten av att ta hand om naturen. Med hjälp av enkla texter och korta filmer lär sig barn och vuxna mer om vad den svenska allemansrätten innebär under parollen ”Inte störa – inte förstöra”.

– Det är glädjande att fler vistas ute i den svenska naturen. Men om kunskapen om allemansrätten är för låg riskerar det tyvärr också att leda till negativa konsekvenser för djur, natur och markägare. Genom vårt stöd till Allemansrättsskolan vill vi bidra till att både skolelever och turister som besöker STF:s boenden kan lära sig mer om hur allemansrätten fungerar, säger Karin Fällman Lillqvist.

Projektet har redan nått ut till cirka 200 000 barn, med 8 000 utskickade kit. Skogssällskapets stöd innebär att ytterligare 4 000 kit kan skickas ut till skolor samt till STF:s lokalavdelningar och boenden runtom i Sverige.

Skogssällskapet är också sedan lång tid tillbaka en av finansiärerna bakom Skogen i Skolan som arbetar aktivt för att öka kunskapen om allemansrätten.

– Alla goda krafter behövs! Genom att sprida kunskap om allemansrätten kan vi vara många som rör oss i naturen utan att störa djur och natur, säger Karin Fällman Lillqvist.

Läs mer om Allemansrättsskolan hos STF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.