Ny Sifoundersökning:
Färre kvinnor vill jobba i skogsbranschen

Knappt var fjärde kvinna, 24 procent, kan tänka sig att arbeta i skogsbranschen. Bland männen är intresset nästan dubbelt så högt – 45 procent. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Skogssällskapet.

– Om skogsbranschen ska kunna attrahera den bästa kompetensen behöver vi bryta könssegregationen och visa att skogen är en arbetsplats för alla. Ett aktivt jämställdhetsarbete är avgörande för att säkra branschens kompetensförsörjning, säger Calle Nordqvist, vd på Skogssällskapet.

Knappt var fjärde kvinna, 24 procent, kan tänka sig att arbeta inom skogsbranschen. Samtidigt är intresset betydligt högre bland männen, där 45 procent är intresserade av ett jobb i branschen. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Skogssällskapet.

– Skogsbranschen har som mål att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att vara aktiva aktörer inom skogen. Men skillnaderna är fortfarande stora, vilket bland annat syns i den skeva könsfördelningen på skogsutbildningarna och bland professorerna på den skogliga fakulteten, säger Anna-Karin S. Öjerskog, HR-chef på Skogssällskapet.

Nyligen hölls det första mötet inom Skogssektorns jämställdhetsråd, ett initiativ där myndigheter, företag och organisationer möts för att driva branschgemensamma jämställdhetsfrågor. Mötet arrangerades av Skogsstyrelsen och samlade ledande företrädare från hela branschen.

– Jämställdhetsrådet är jätteviktigt för att hålla de här frågorna högt på dagordningen och säkerställa att vi alla lever som vi lär i våra målsättningar, policyer och jämställdhetsplaner. Det är ett ständigt pågående arbete där vi aldrig kan luta oss tillbaka, säger Calle Nordqvist.

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning och finansierar bland annat ett projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med målet att synliggöra genusnormer i skogssektorn, hur de är förankrade i praktiken och hur de kan förändras. Projektet leds av Stina Powell som är forskare inom genus- och miljöfrågor vid SLU och startade 2018.

För mer information, kontakta gärna:

Pressbilder

Pressbild på Anna-Karin S. Öjerskog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Pressbild på Calle Nordqvist Länk till annan webbplats.

Om undersökningen

I undersökningen, som har genomförts av Sifo på uppdrag av Skogssällskapet, har 3250 personer över 18 år intervjuats i hela Sverige. 1572 män och 1678 kvinnor har svarat på följande fråga:

Skulle du kunna tänka dig att arbeta i skogsbranschen?

De svarande har kunnat välja på alternativen: Ja, absolut / Ja, troligtvis / Nej, troligtvis inte / Nej, inte alls / Är pensionär / Tveksam, vet ej

De som utgör underlag till de 24 % av kvinnorna (och motsvarande 45 % av männen) som kan tänka sig att arbeta inom skogsbranschen är de som svarat Ja, absolut eller Ja, troligtvis på frågan.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.