Skogssällskapet ger 10 miljoner till skogsskötselprofessur

10 miljoner kronor – så mycket öronmärker Skogssällskapet till en donationsprofessur inom skogsskötselforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Skogssällskapet delar ut avkastningen till forskning om skogshushållning och naturvård. Att vi nu går in med medel till en skogsskötselprofessur är för att bidra till en större kontinuitet i skogsforskningen, inom ett område som är mer aktuellt än någonsin, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapets professur blir en av totalt fyra professurer som SLU kommer att utlysa – två inom skogsföryngring och två inom skogsskötsel. Skogssällskapet finansierar skogsskötselprofessuren som kommer att vara baserad vid Alnarp i Skåne.

– För att nå en hållbar framtid har skogen en av de avgörande rollerna. Vi är därför oerhört glada över Stiftelsen Skogssällskapets donation som innebär att vår satsning på forskning för hållbar skogsskötsel kan intensifieras. Klimatförändringarna för med sig ett behov av ännu mer kunskap och innovativa idéer; inte minst för att politiker och skogsägare ska kunna ta så kloka beslut som möjligt om våra skogar, säger Göran Ericsson, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap på SLU.

Efter fem år uppgår professuren i den ordinarie verksamheten vid SLU. Som finansiär har Skogssällskapet ingen inblick i tillsättning eller inriktning.

– Vi kan konstatera att det behövs mer kunskap inom många skogsskötselområden idag. Skogen står inför stora förändringar, både klimatmässigt, ur en mångfaldssynpunkt och politiskt. Därför behövs ny kunskap som matchar framtidens förväntningar och förutsättningar. Vi hoppas att Skogssällskapets bidrag kan hjälpa till att öka kunskapen om hur skogen kan göra störst nytta i framtiden, säger Karin Fällman Lillqvist.

Pressbild på Karin Fällman Lillqvist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.