23 miljoner att söka för forskning om skog och naturvård

Skogsvy. Foto: Matilda Mariadotter

Foto: Matilda Mariadotter

Nu är årets utlysning från Skogssällskapet med närstående stiftelser öppen. Skogssällskapet lyser ut 20 miljoner kronor och tre närstående stiftelser lyser samtidigt ut totalt 3 miljoner kronor.

Skogssällskapet finansierar skoglig forskning, kommunikation och kunskapsspridning inom det breda området skogshushållning och naturvård, men i år lyfts också några specifika fokusområden fram: skogsskador, orsaker till minskad tillväxt samt AI i skogen.

– Enligt Riksskogstaxeringen har tillväxten i den svenska skogen minskat de senaste åren. Torrsommaren 2018 lyfts fram som en möjlig orsak, men det här är ett område där det behövs mer kunskap. Två andra högaktuella områden är AI, som exploderat i samhället under senaste året, och så skadeproblematiken i skogen, där vi ser nya skadegörare och ökande skador, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapets utlysning är öppen fram till 16 oktober för svenska och finska universitet, högskolor, forskningsinstitut och lärosäten. Även ideella organisationer kan söka medel.

– Skogssällskapet sköter och utvecklar skogar utifrån varje ägares mål. Avkastningen delar vi ut till forskning som bidrar till ett mer hållbart skogsbruk, så det känns jätteroligt att få öppna årets utlysning, säger Karin Fällman Lillqvist.

De tre närstående stiftelserna Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning, Stina Werners fond samt Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning lyser samtidigt ut totalt 3 miljoner kronor. De närstående stiftelserna håller sin utlysning öppen fram till 16 november.

Läs mer om utlysningen under Sök anslag

Årets utlysning – belopp och inriktning

  • Stiftelsen Skogssällskapet – 20 miljoner kronor till behovsmotiverad forskning inom skogshushållning och naturvård. Anslag kan även ges till kommunikation och kunskapsspridning inom samma områden, samt till naturvård inom andra områden än forskning.
  • Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning – 1,5 miljoner kronor till skogsvetenskaplig försöks- och forskningsverksamhet med anknytning till fastigheten Remningstorp i Västergötland.
  • Stiftelsen Stina Werners fond – 500 000 kronor till forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård.
  • Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning – 1 miljon kronor till biologisk forskning, med företräde till botanisk eller zoologisk myrforskning, skoglig mykologi samt forskning inom Stora Mosse-området.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.