Ny Sifoundersökning: Fyra av tio svenskar vill köpa skog

Vinterskog. Foto: Hilla Aspman

Foto: Hilla Aspman

Fyra av tio svenskar, 37 procent, vill investera i skog. Allra störst är intresset bland invånare i Västsverige, medan Malmöbor är minst intresserade, visar en ny Sifoundersökning som är gjord på uppdrag av stiftelsen Skogssällskapet.

– Att äga skog är både ett ansvar och en fantastisk möjlighet, och det är roligt att så många svenskar har upptäckt det. På Skogssällskapet visste vi om att intresset för att köpa skog är stort, men vi blev ändå överraskade av den höga siffran, säger Calle Nordqvist, vd för Skogssällskapet.

Bland invånare i Västsverige är 43 procent intresserade av att köpa skog, vilket är högst i landet. I Västsverige ingår bland annat Halmstad, Borås och Uddevalla, men inte Göteborg. Snittet för de tre storstäderna hamnar på 33 procent – att jämföra med 39 procent i övriga landet. Lägst är intresset i Malmöområdet, där bara 27 procent kan tänka sig att investera i skog.

– För den som funderar på att köpa skog finns det ett antal saker att tänka igenom innan. Det är till exempel bra att redan på förhand fundera igenom vilken typ av skog man är intresserad av att köpa och vad man vill åstadkomma med sitt skogsägande, säger Calle Nordqvist.

Om man inte har en stor summa pengar på banken är det vanligt att ta banklån för att kunna investera i skog.

– Nu när räntorna stiger är det viktigare än någonsin att skaffa en riktigt bra bild av skogens avkastningsmöjligheter innan man börjar förhandla om låneräntan med banken. Skogen är ju en långsiktig investering, men som kan ge bra avkastning på lång sikt, säger Calle Nordqvist.

Tipslista

Det kan kännas snårigt att bli skogsägare, och att veta hur man ska få mesta ut av sitt skogsägande. Här är fem tips till dig som vill investera i skog:

 1. Tänk igenom vad du vill med ägandet. Är det framförallt en ekonomisk investering eller är det andra värden som är viktigare för dig? Det avgör vilken typ av skogsfastighet du ska leta efter.
 2. Sätt dig in i marknaden. Börja med att titta på vad som säljs så att du får en bild av marknadsläget och vad du har att välja mellan.
 3. Bestäm var i landet du vill äga skog. Skog i olika delar av landet kostar olika mycket men växer också olika snabbt, och en del risker – som storm och barkborreangrepp – är större i vissa delar av landet än i andra.
 4. Involvera banken tidigt. Som skogsägare blir du per automatik enskild näringsidkare, och din privatekonomi och skogens ekonomi blir tätt sammankopplade. Se därför till att börja dialogen med banken i god tid.
 5. Skaffa dig koll på kassaflödet. Moderna analysverktyg kan ge en riktigt bra bild av hur mycket skogen kommer att växa och hur olika värden kommer att utvecklas på kort och lång sikt. Det är ett bra underlag att ha med i dialogen med banken.

Fakta: Statistik över svenska skogsägare

 • Under 2022 var det totalt 310 749 personer som ägde skog i Sverige. Det är en minskning jämfört med 1999, då det fanns 354 288 skogsägare.
 • Flest skogsägare bor i Västra Götaland, följt av Stockholms län och Västerbottens län.
 • 60 procent av Sveriges skogsägare är män. 38 procent är kvinnor och för 2 procent saknas uppgift om kön. Könsfördelningen har varit ungefär densamma över tid, och störst andel kvinnliga skogsägare finns i Stockholms län.
 • Svenska skogsägare blir allt äldre. Mellan 1999 och 2022 har medelåldern ökat från 55 till 61 år, oavsett kön.
 • Gällivare toppar listan över svenska kommuner med störst areal produktiv skogsmark, med mer än 736 000 hektar, följt av Strömsund och Jokkmokk med 663 000 respektive 638 000 hektar.

Källa: ”Fastighets- och ägarstruktur i skogsbruket Länk till annan webbplats.”, Skogsstyrelsen 2022

Om undersökningen

Skogssällskapet lät Kantar Sifo ställa följande fråga till 1 002 svenskar via en webbpanel 13 – 21 september 2023: ” Skulle du kunna tänka dig att investera i skog genom att köpa skogsmark?”. Svaren fördelade sig enligt nedan:

 • Ja, absolut: 14,5 procent
 • Ja, troligen: 22,5 procent
 • Nej, troligen inte: 30,4 procent
 • Nej, inte alls: 24,0 procent
 • Är redan skogsägare: 1,4 procent
 • Tveksam, vet ej: 7,2 procent

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.