Skogsvärden nr 3, 2016

Tema: Älskade, hatade hygge

Skogsvärden nr 1, 2016

Sedan länge är trakthyggesbruket dominerande i Sverige. En generation skog byts till en ny. I övergången dyker den öppna ytan upp. Hygget, kalhygget, föryngringsytan är resultatet av slutavverkningen. Få saker inom skogsbruket har diskuterats så mycket som hygget.

I det här numret av Skogsvärden tittar vi närmare på hygget ur olika perspektiv: det ekonomiska, estetiska, känslomässiga och naturvärdesmässiga perspektivet.

Ur innehållet:

  • Vem betalar för finskogen?
  • Trakthyggesbruk mer lönsamt än hyggesfritt
  • Hygge eller inte hygge: Du kan välja båda!
  • Nya forskningsrön om nyttan av naturhänsyn
  • Mölndal satsar på samråd om tätortsnära skog

Dessutom:

  • Krönika av Marit Paulsen: Mänska i tiomilaskogen
  • Virkeskrönikan: Stabilt – nästan tråkigt

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.